Partijas lapa

Inguna Kalniņa

Atmoda

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Akadēmiskās informācijas centrs 2013 Profesionālā maģistra grāds
Augstākā Latvijas Universitāte 2006 Vidusskolas matemātikas skolotājs
Augstākā Rīgas Politehniskais institūts 1984 Inženieris – sistēmtehniķis
Darbavieta Amats
Rīgas Imantas vidusskola Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
Rīgas Imantas vidusskola Matemātikas skolotāja
Jaunumi