Partijas lapa

Ieva Margarita Ozola

Atmoda

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2001 Izglītības maģistra grāds pedagoģijā
Darbavieta Amats
Rīgas Katoļu ģimnāzija Direktora vietniece
Politiskā partija "Kristīgo demokrātu savienība" Valdes locekle
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu pmatzināšanas
Jaunumi