Partijas lapa

Gints Gābers

Atmoda

Izglītības līmenis: Vidējā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Raunas novads

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Patiesība ir uzticama un es esmu uzticams.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Iestāties par Latvijas interesēm, nepieļaujot kompromisus.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Būs cīņa par Eiropas identitāti un ekonomiskā vienlīdzīguma panākšanu starp visām ES valstīm.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 2003 Vispārējā izglītība
Darbavieta Amats
SIA “Labi Dati” Iepirkumu speciālists
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Vācu pamatzināšanas
Jaunumi