Partijas lapa

Frančeska Ģēvele

Atmoda

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Mālpils novads

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Eiropas parlamentā strādāšu Latvijas interesēs: atbilstoši Latvijas faktiskajai situācija, resursiem un sadarbībai ES rosināšu iespējami straujāku mūsu Valsts nozaru attīstību to cieši saistot ar izglītības un zinātnes nozīmīgumu; Latvijas iedzīvotāju labklājību, saglabājot Latvijas patiesās vērtības: Cilvēkus, tradicionālās ģimenes un kristīgās vērtības.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Lai Latvijas iedzīvotāji var lepoties, ka dzīvo Latvijā. Kā līdzvērtīgas Es dalībvalsts pārstāve aktīvi aizstāvēšu Latvijas iedzīvotāju patiesās intereses gan Eiropas Parlamentā, gan Latvijā - Saeimā, Ministru kabinetā, Pašvaldībās. Plānoju īstenot apvienības "Atmoda" programmu, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju dzīvi labklājībā.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Eiropas Savienību saistu kā iespēju sargāt Latvijas un visu Valstu nacionālās intereses - faktisko suverenitāti un faktisko pašnoteikšanos; iespēju strauji attīstīt Valstu ekonomiskās intereses, kas nodrošina ES dalībvalstu iedzīvotāju strauju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu - labklājību.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2000 Izglītības zinātņu maģistrs
Augstākā Ukrainas Lauksaimniecības akadēmija 1990 Pasniedzējs skolās ar celtniecības novirzienu
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1978 Kokapstrādes inženieris – tehnologs
Darbavieta Amats
Politiskā partija “No sirds Latvijai” Valdes locekle
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Jaunumi