Partijas lapa

Aldis Vidužs

Atmoda

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Jelgavas novads

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Es esmu izvēlējies Latvijas cilvēku un visas sabiedrības pozitīvas attīstības virzienu, mērķus un to īstenošanu, tai skaitā lai Latvijas tauta un katra ģimene Latvijā ir izglītota, stipra, bagāta un laimīga!
Vēlos piedalīties politiskās apvienības „Atmoda” pozitīvas attīstības programmas īstenošanā un pilnveidē, pielietojot pozitīvo pieredzi un pieņemot tādus lēmumus, kas atnes Atmodu Latvijai, un pirmajā vietā vienmēr liekot Latvijas cilvēku un to pozitīvas attīstības intereses.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Eiropas Savienībā gribu aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses, ierosinot un aktualizējot tādu pamatvērtību realizāciju, kas nodrošina Latvijas tautas un zemes atdzimšanu, veidojot priekšnoteikumus un apstākļus, pieņemot tādus lēmumus, lai cilvēki Latvijā ir izglītoti, lai katram Latvijas iedzīvotājam ir iespēja attīstīt un realizēt savu pozitīva virziena radošumu, talantus, kā arī pilnveidoties, un ar savu godīgu darbu nodrošināt savu, savas ģimenes un visas tautas izaugsmi un labklājību.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Valstis, kas rūpēsies par savu tautu kultūras un nacionālās identitātes saglabāšanu, pozitīvu visu savu tautu attīstību, pieņems tādus lēmumus, kas nodrošina šādu mērķu īstenošanu.
Notiks Eiropas pamatvērtību pārvērtēšana. Aktualizēsies jautājumi par patiesumu, taisnīgumu, par Zemes un cilvēku turpmākās attīstības iespējām un nosacījumiem.
Notiks sadarbība starp tiem cilvēkiem, tām tautām un valstīm, kas izvēlēsies un realizēs šādus pozitīvas attīstības pasaules uzskatus, vērtības un mērķus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1995 Inženierzinātņu maģistrs, Lauksaimniecības tehnika
Augstākā Starptautiskais Infrastruktūras, hidraulikas un vides inženierzinību institūts, Nīderlande 1994 Maģistratūras programma, Vides sanitārija un pārvaldība
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1988 Inženieris mehāniķis, Lauksaimniecības mehanizācija
Darbavieta Amats
Biedrība “Tautas kustība No sirds Latvijai” Valdes loceklis
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu labi
Jaunumi