Amatierkolektīvi

Pieaug interese par tautas mākslu
Svarīgākais šobrīd