Varēs atlaist valstij nelojālos skolotājus

Darba devējs varēs nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes vadītāju vai pedagogu, ja konstatēs, ka persona nav lojāla Latvijai un Satversmei. To paredz valdības pieņemtie grozījumi Izglītības likumā.  

Likumprojekts izstrādāts, lai novērstu riskus valsts un sabiedriskajām interesēm, demokrātijai, drošībai un attīstībai, kas varētu rasties izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga prettiesiskas darbības dēļ; lai novērstu to, ka izglītības iestādē strādā vadītājs vai pedagogs, kas ir nelojāls Latvijai un Satversmei, kā arī lai ierobežotu neracionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests norādījis, ka grozījumu mērķis ir nevis sākt pedagogu atbrīvošanas kampaņu, bet gan pasargāt bērnus no atsevišķiem gadījumiem, kad pedagogs nepilda savus pienākumus.

Neviens pedagogs nedrīkst tikt atlaists patvaļīgi un bez konkrēta iemesla. Gada laikā esot ļoti niecīgs fiksēto gadījumu skaits, kad nepieciešams izvērtēt pedagoga atbilstību.

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti