Kādi būs novadi, to centri un teritoriju iedalījums 2021. gadā

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 4 gadiem.

Latvijā būs 7 patstāvīgas valstspilsētu pašvaldības - Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils.

Dokumenti

Novadu reformas karte.pdf

Lejuplādēt

1.98 MB

Un turpmāk būs šādi novadi:

Aizkraukles novadā (Aizkraukle) ietilps Aiviekstes pagasts; Aizkraukles pagasts; Aizkraukles pilsēta; Bebru pagasts; Daudzeses pagasts; Iršu pagasts; Jaunjelgavas pagasts; Jaunjelgavas pilsēta; Klintaines pagasts; Kokneses pagasts; Kokneses pilsēta; Mazzalves pagasts; Neretas pagasts; Pilskalnes pagasts; Pļaviņu pilsēta; Seces pagasts; Sērenes pagasts; Skrīveru pagasts; Staburaga pagasts; Sunākstes pagasts; Vietalvas pagasts; Zalves pagasts

Alūksnes novads (Alūksne) - Alsviķu pagasts; Alūksnes pilsēta; Annas pagasts; Ilzenes pagasts; Jaunalūksnes pagasts; Jaunannas pagasts; Jaunlaicenes pagasts; Kalncempju pagasts; Liepnas pagasts; Malienas pagasts; Mālupes pagasts; Mārkalnes pagasts; Pededzes pagasts; Veclaicenes pagasts; Zeltiņu pagasts;  Ziemera pagasts

Augšdaugavas novads (Daugavpils)  - Ambeļu pagasts; Bebrenes pagasts; Biķernieku pagasts; Demenes pagasts; Dubnas pagasts; Dvietes pagasts; Eglaines pagasts; Ilūkstes pilsēta; Kalkūnes pagasts; Kalupes pagasts; Laucesas pagasts;  Līksnas pagasts; Maļinovas pagasts; Medumu pagasts; Naujenes pagasts; Nīcgales pagasts; Pilskalnes pagasts; Prodes pagasts; Salienas pagasts; Skrudalienas pagasts;  Subates pilsēta; Sventes pagasts; Šēderes pagasts; Tabores pagasts; Vaboles pagasts;  Vecsalienas pagasts; Višķu pagasts.

Ādažu novads (Ādaži) - Ādažu pagasts; Carnikavas pagasts.

Balvu novads (Balvi) - Baltinavas pagasts; Balvu pagasts; Balvu pilsēta; Bērzkalnes pagasts; Bērzpils pagasts; Briežuciema pagasts; Krišjāņu pagasts; Kubulu pagasts; Kupravas pagasts; Lazdukalna pagasts; Lazdulejas pagasts; Medņevas pagasts; Rugāju pagasts;  Susāju pagasts; Šķilbēnu pagasts; Tilžas pagasts; Vectilžas pagasts; Vecumu pagasts; Viļakas pilsēta; Vīksnas pagasts; Žīguru pagasts.

Bauskas novads (Bauska) - Bauskas pilsēta, Bārbeles pagasts, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Iecavas pagasts, Iecavas pilsēta, Īslīces pagasts, Kurmenes pagasts, Mežotnes pagasts, Rundāles pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Valles pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts.

Cēsu novads (Cēsis) - Amatas pagasts; Cēsu pilsēta; Drabešu pagasts; Dzērbenes pagasts; Inešu pagasts; Jaunpiebalgas pagasts; Kaives pagasts; Liepas pagasts; Līgatnes pagasts; Līgatnes pilsēta; Mārsnēnu pagasts; Nītaures pagasts; Priekuļu pagasts; Raiskuma pagasts; Skujenes pagasts; Stalbes pagasts; Straupes pagasts; Taurenes pagasts; Vaives pagasts; Vecpiebalgas pagasts; Veselavas pagasts; Zaubes pagasts;  Zosēnu pagasts.

Dienvidkurzemes novads (Grobiņa) - Aizputes pagasts; Aizputes pilsēta; Bārtas pagasts; Bunkas pagasts; Cīravas pagasts; Dunalkas pagasts; Dunikas pagasts; Durbes pagasts; Durbes pilsēta; Embūtes pagasts; Gaviezes pagasts; Gramzdas pagasts; Grobiņas pagasts;  Grobiņas pilsēta; Kalētu pagasts; Kalvenes pagasts; Kazdangas pagasts; Lažas pagasts; Medzes pagasts; Nīcas pagasts; Otaņķu pagasts; Pāvilostas pilsēta; Priekules pagasts; Priekules pilsēta; Rucavas pagasts; Sakas pagasts; Tadaiķu pagasts;  Vaiņodes pagasts; Vecpils pagasts; Vērgales pagasts; Virgas pagasts.

Dobeles novads (Dobele) - Annenieku pagasts; Auces pilsēta; Augstkalnes pagasts; Auru pagasts; Bēnes pagasts; Bērzes pagasts; Bikstu pagasts; Bukaišu pagasts; Dobeles pagasts;  Dobeles pilsēta; Īles pagasts; Jaunbērzes pagasts; Krimūnu pagasts; Lielauces pagasts; Naudītes pagasts; Penkules pagasts; Tērvetes pagasts; Ukru pagasts; Vecauces pagasts;   Vītiņu pagasts; Zebrenes pagasts.

Gulbenes novads (Gulbene) -  Beļavas pagasts; Daukstu pagasts; Druvienas pagasts;  Galgauskas pagasts; Gulbenes pilsēta; Jaungulbenes pagasts; Lejasciema pagasts; Litenes pagasts; Lizuma pagasts; Līgo pagasts; Rankas pagasts; Stāmerienas pagasts;  Stradu pagasts; Tirzas pagasts.

Jelgavas novads (Jelgava) - Cenu pagasts; Elejas pagasts; Glūdas pagasts; Jaunsvirlaukas pagasts, Kalnciema pagasts; Lielplatones pagasts; Līvbērzes pagasts; Ozolnieku pagasts; Platones pagasts; Salgales pagasts; Sesavas pagasts; Svētes pagasts; Valgundes pagasts; Vilces pagasts; Vircavas pagasts; Zaļenieku pagasts.

Jēkabpils novads (Jēkabpils) - Aknīstes pagasts; Aknīstes pilsēta; Asares pagasts; Atašienes pagasts; Ābeļu pagasts; Dignājas pagasts; Dunavas pagasts; Elkšņu pagasts;  Gārsenes pagasts; Jēkabpils valstspilsēta; Kalna pagasts; Krustpils pagasts; Kūku pagasts; Leimaņu pagasts; Mežāres pagasts; Rites pagasts; Rubenes pagasts; Salas pagasts; Saukas pagasts; Sēlpils pagasts; Variešu pagasts; Viesītes pagasts; Viesītes pilsēta; Vīpes pagasts; Zasas pagasts.

Krāslavas novads (Krāslava) - Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Dagdas pilsēta, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Krāslavas pagasts, Krāslavas pilsēta, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts,  Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts, Ūdrīšu pagasts.

Kuldīgas novads (Kuldīga) - Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kuldīgas pilsēta, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts,  Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrundas pagasts, Skrundas pilsēta, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts.

Ķekavas novads (Ķekava) - Baldones pagasts, Baldones pilsēta, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts.

Limbažu novads (Limbaži) - Ainažu pagasts, Ainažu pilsēta, Alojas pagasts, Alojas pilsēta, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Katvaru pagasts, Liepupes pagasts,  Limbažu pagasts, Limbažu pilsēta, Pāles pagasts, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas pilsēta, Staiceles pagasts, Staiceles pilsēta, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Viļķenes pagasts.

Līvānu novads (Līvāni) - Jersikas pagasts, Līvānu pilsēta, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts.

Ludzas novads (Ludza) - Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas pagasts, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Kārsavas pilsēta, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Ludzas pilsēta, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts,   Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts,  Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Salnavas pagasts, Zaļesjes pagasts, Zilupes pilsēta, Zvirgzdenes pagasts.

Madonas novads (Madona) - Aronas pagasts; Barkavas pagasts; Bērzaunes pagasts; Cesvaines pagasts; Cesvaines pilsēta; Dzelzavas pagasts; Ērgļu pagasts; Indrānu pagasts; Jumurdas pagasts; Kalsnavas pagasts; Lazdonas pagasts; Liezēres pagasts; Lubānas pilsēta; Ļaudonas pagasts; Madonas pilsēta; Mārcienas pagasts; Mētrienas pagasts; Ošupes pagasts; Praulienas pagasts; Sarkaņu pagasts;  Sausnējas pagasts; Vestienas pagasts.

Mārupes novads (Mārupe) - Babītes pagasts; Mārupes pagasts; Salas pagasts.

Ogres novads (Ogre) - Birzgales pagasts, Ikšķiles pilsēta, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeguma pilsēta, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes pilsēta, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogres valstspilsēta, Ogresgala pagasts, Rembates pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Tīnūžu pagasts, Tomes pagasts.

Olaines novads (Olaine) - Olaines pagasts, Olaines pilsēta.

Preiļu novads (Preiļi) - Aglonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Galēnu pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts, Preiļu pilsēta, Riebiņu pagasts, Rožkalnu pagasts, Rušonas pagasts, Saunas pagasts,  Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts.

Rēzeknes novads (Rēzekne) -  Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts,  Mākoņkalna pagasts, Maltas pagasts, Murmastienes pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts,   Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts, Viļānu pagasts, Viļānu pilsēta, Varakļānu pagasts, Varakļānu pilsēta.

Ropažu novads (Ulbroka) - Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts, Vangažu pilsēta.

Salaspils novads (Salaspils) - Salaspils pagasts; Salaspils pilsēta.

Saldus novads (Saldus) - Blīdenes pagasts, Brocēnu pilsēta, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Saldus pilsēta, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts.

Saulkrastu novads (Saulkrasti) - Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta, Sējas pagasts, Skultes pagasts.

Siguldas novads (Sigulda) - Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta.

Smiltenes novads (Smiltene) -  Apes pagasts; Apes pilsēta; Bilskas pagasts; Blomes pagasts; Brantu pagasts; Drustu pagasts; Gaujienas pagasts; Grundzāles pagasts; Launkalnes pagasts; Palsmanes pagasts; Raunas pagasts; Smiltenes pagasts; Smiltenes pilsēta; Trapenes pagasts; Variņu pagasts; Virešu pagasts.

Talsu novads (Talsi) - Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Kolkas pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Strazdes pagasts; Talsu pilsēta; Valdemārpils pilsēta; Valdgales pagasts; Vandzenes pagasts; Virbu pagasts.

Tukuma novads (Tukums) - Cēres pagasts; Degoles pagasts; Džūkstes pagasts; Engures pagasts; Irlavas pagasts; Jaunpils pagasts; Jaunsātu pagasts; Kandavas pagasts; Kandavas pilsēta; Lapmežciema pagasts; Lestenes pagasts; Matkules pagasts;   Pūres pagasts; Sēmes pagasts; Slampes pagasts; Smārdes pagasts; Tukuma pilsēta;  Tumes pagasts; Vānes pagasts; Viesatu pagasts; Zantes pagasts; Zemītes pagasts;  Zentenes pagasts.

Valkas novads (Valka) - Ērģemes pagasts; Kārķu pagasts; Valkas pagasts; Valkas pilsēta; Vijciema pagasts; Zvārtavas pagasts.

Valmieras novads (Valmiera) - Bērzaines pagasts, Brenguļu pagasts, Burtnieku pagasts, Dikļu pagasts, Ēveles pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Jērcēnu pagasts, Kauguru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Lodes pagasts, Matīšu pagasts, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas pilsēta, Naukšēnu pagasts, Plāņu pagasts, Ramatas pagasts, Rencēnu pagasts, Rūjienas pilsēta, Sedas pilsēta, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts, Strenču pilsēta, Trikātas pagasts, Vaidavas pagasts, Valmieras pagasts, Valmieras valstspilsēta, Vecates pagasts, Vilpulkas pagasts,  Zilākalna pagasts.

Ventspils novads (Ventspils) - Ances pagasts; Jūrkalnes pagasts; Piltenes pagasts;  Piltenes pilsēta; Popes pagasts; Puzes pagasts; Tārgales pagasts; Ugāles pagasts; Usmas pagasts; Užavas pagasts; Vārves pagasts; Ziru pagasts; Zlēku pagasts.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti