Dienas ziņas

Dienas ziņas

Dienas ziņas

Dienas ziņas

Nodegusi 300 gadu sena koka baznīca Siguļos

Carnikavā nodegusi gandrīz atjaunotā Siguļu baznīca

Naktī uz svētdienu Carnikavā nodegusi gandrīz restaurētā Siguļu baznīca, kas bija vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

Visi lielie restaurācijas darbi baznīcā jau bija noslēgušies, vēl bija atlikuši iekšdarbi, un Siguļu baznīcu bija iecerēts atvērt uz Latvijas simtgadi.

Tagad no tās palikušas tikai krāsmatas. Ugunsgrēks sācies aptuveni piecos no rīta, tā iemeslu noteiks ekspertīzē, bet draudzes pārstāvji pieļauj, ka tā bijusi ļaunprātība.

Daiga Jurevica: Carnikavā nodegusi gandrīz atjaunotā Siguļu baznīcaBaiba Kušķe
  Carnikavas domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica pastāstīja tas nav pirmais gadījums, kad šo baznīcu mēģināja aizdedzināt, pirms dažiem gadiem uz šo baznīcu tika mests degošs šķidrums, bet par laimi toreiz nekas nenotika. Pēc tam baznīcu savos reidos iekļāva arī pašvaldības policija.

  Šobrīd baznīca nav apdrošināta, bet tajā bija uzstādīta signalizācija, kas arī nostrādāja.

  “Mūsu skolas sargs uzreiz reaģēja, ieraudzīja, ka viens tālākais stūris deg, izsauca arī ugunsdzēsējs, bet, ņemot vērā to, ka baznīca ir koka, tad, protams, nav grūti iedomāties, ka tas ir viens mirklis un viss bija vienās liesmās,” sacīja Jurēvica.

  “Arī laiks - pirms pieciem rītā, tā interesanti. Mums tiešām ir ļoti lielas skumjas,  tikpat kā mūsu sirds ir iznīcināta. Tā mums visiem ir zīme, un tas visiem mums liek aizdomāties par daudzām lietām,” sacīja novada vadītāja.

  “Bet tas katrā gadījumā tikai cilvēkus vieno un, protams, arī draudzes locekļi ir apņēmības pilni atjaunot baznīcu, neviens nepadosimies,” sacīja Jurēvica.

  Carnikavas novada domes priekšsēdētāja par ugunsgrēku saņēma ziņu naktī un aizvien nevar attapties.

  “Mēs stāvējām tur naktī, nakts melnumā ar Artūru Veispalu, kurš ir galvenais baznīcas darbu organizators, mēs vienkārši klusējām, tas bija mēms klusums, jo nebija vārdu, skatījāmies bezpalīdzīgi, tās ir neaprakstāmas sajūtas,” atzina Jurevica.

  Teju 300 gadu senā koka ēka nodega līdz pamatiem, liesmas aprija teju visu. Svētdien te redzamas vien krāsmatas. Stāsta, ka baznīcas torni savulaik varēja pat redzēt jūrā, un tādējādi tas kalpojis kā orientieris gan tīri praktiskā – navigācijas ziņā, gan arī simboliski – garīgā. 

  Carnikavas dievnams tika celts 18.gadsimtā un bija vecākais saglabājies Vidzemes jūras piekrastes koka dievnams, kas atradās Carnikavas vēsturiskajā centrā - Siguļos, blakus kapiem.
   

   

  “Padomju laikā te bija mehanizācijas cehs, šīs baznīca bija vienkārši piesmieta tik, cik jau nu vispār varēja. 2009. gadā mēs vēl ar tālaika mācītāju Gundaru Bērziņu sapratām, ka dievnama durvis ir jāver vaļā draudzei un jāsāk domāt par rekonstrukciju. Un tā ar notika. Gan ar domes atbalstu, gan baznīca pati, gan vācot ziedojumus, mūsu plānos bija ielikts, ka pirmajam dievkalpojumam vajadzēja būt nākamā gada 18. novembrī,” stāstīja Jurevica.

  "Dievnams ir nodedzis, tās ir sliktās ziņas. To vairs nevar mainīt. Šī vieta tagad ir kā melna rēta, kas līdzīgi blakus esošai kapsētai liecina par lietām, kas zudušas, par pūlēm, kas šķiet, ir kļuvušas veltīgas. Bet baznīca nav tikai dēļi. Baznīca ir Kristus, un tās savukārt ir labās ziņas. Dievs ar ticīgo labas gribas cilvēku palīdzību var uzcelt vēl simtiem un tūkstošiem tādu garīgās kultūras vērtību, kas turpinās nest cerības gaismu tautā. Kristus ir augšāmcēlies, un arī mēs augšāmcelsimies! Esam pateicīgi par aizlūgšanām un daudzu jo daudzu cilvēku sirsnīgo morālo atbalstu!" notikušo komentē mācītājs Ivars Jēkabsons.

   Šis gads draudzē tika īpaši veltīts ziedojumu vākšanai dievnama atjaunošanai, lai savāktu nepieciešamo līdzfinansējumu baznīcas rekonstrukcijas 4. būvniecības kārtai, kas tika līdzfinansēta no Lauku atbalsta dieneststā administrētās Eiropas Savienības  struktūrfondu projekta saņemtās naudas, informēja Ādažu draudze.  Projekta ietvaros baznīcā tika plānots pilnībā atjaunot un pabeigt baznīcas ārējo apdari, kā arī atjaunot iekšējo apdari, tai skaitā izbūvēt balkonu, altāra daļu, griestus un sienas. Decembra sākumā daļa šo darbu jau gandrīz tika pabeigti.

  Šobrīd Carnikavā dievkalpojumi katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pulksten 15.00 turpinās notikt Carnikavas tautas namā “Ozolaine”.

  Draudzes mācītājs gan atgādina, ka Adventa laiks ir laiks no tumsas uz gaismu, un ar šādu cerību, lai cik šobrīd smagi jāraugās arī nākotnē.

  “Par spīti visai tai bēdīgai ziņai par nodegušo dievnamu vismaz es esmu optimisma pilns, ka ar daudzu labas gribas cilvēku mēs pabeigsim, mēs atjaunosim. Atkal būs jauns bagāts kultūras nesēja avots, lai mēs te varētu pulcēties, svētīt bērnus un piedzīvot gaišus mirkļus,” sacīja mācītājs.

  Ādažu evaņģēliski luteriskai draudzei ir divi dievnami – Baltezera baznīca un Carnikavas baznīca.

  8 komentāri
  Valters Korālis
  (uszpiedās anonīmi, nē- es nevēlējos būt anonīms, kāpēc cilvēki slēpjas un slapstās ). Ja vien šī nav ļaunprātīga dedzināšana, tad, espējams, ka šī tiešām ir kāda zīme, jo gan šeit, gan visā Latvijā norit baznīcu restaurācija par Lauku Atbalsta dienestā administrētās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektu naudu. Sakiet man, kāda loģika? Vai neizskatās drīzāk pēc kaut kādas celtnieku-arhitektu- pasūtītāja shēmas, lai patukšotu Eiropas Fondus, kas patiesībā pienāktos zemnieku atbalstam, jo tā jau mūms ir paši tiešmaksājumi visā ES teritorijā? Kur tur Carnikavā, zemnieki, kur tur lauki?- viss tiek pamazām nosegts ar Pierīgas abpūvi un padārgām mājām. Un kādēļ vispār Latvijas baznīcas būtu jāatjauno par šādu Lauku struktūrfondu naudu un nevis, piemēram, provinces slimnīcas, lauku skolas u.c., kuru pakalpojumus saņem daudz vairāk. cilvēku, nekā ikdienā tukšās baznīcas. Arhitektūras pieminekļiem būtu nepieciesāms cits ES finansējumums un cita pieejas loģika. ;)
  Anonīms lietotājs 2596
  Ja vien šī nav ļaunprātīga dedzināšana, tad, espējams, ka šī tiešām ir kāda zīme, jo gan šeit, gan visā Latvijā norit baznīcu restaurācija par Lauku Atbalsta dienestā administrētās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektu naudu. Sakiet man, kāda loģika? Vai neizskatās drīzāk pēc kaut kādas celtnieku-arhitektu- pasūtītāja shēmas, lai patukšotu Eiropas Fondus, kas patiesībā pienāktos zemnieku atbalstam, jo tā jau mūms ir paši tiešmaksājumi visā ES teritorijā? Kur tur Carnikavā, zemnieki, kur tur lauki?- viss tiek pamazām nosegts ar Pierīgas abpūvi un padārgām mājām. Un kādēļ vispār Latvijas baznīcas būtu jāatjauno par šādu Lauku struktūrfondu naudu un nevis, piemēram, provinces slimnīcas, lauku skolas u.c., kuru pakalpojumus saņem daudz vairāk. cilvēku, nekā ikdienā tukšās baznīcas. Arhitektūras pieminekļiem būtu nepieciesāms cits ES finansējumums un cita pieejas loģika. ;)
  jānis gansons
  Pad Dievs neatzīst 100-gades svinēšanu, kad tauta pusbadā un pazemota!!!
  Anonīms lietotājs 17949
  No kurienes tāda informācija? Faktus galdā, kurš dzīvo pusbadā? Nevajag runāt visas tautas vārdā.
  jānis gansons
  Atvainojos par kļūdu...Pat
  Agnis Zariņš Zariņš
  Zīme, kas liek aizdomāties, ko Dievs grib pateikt. Vispirms Dievs nopostīja mācītāja Ivara Jēkabsona "mazo draudzi" - iepriekšējo ģimeni, sekoja šķiršanās. Tagad tas ir jau otrais dievnams šogad, kas pazaudē savu jumtu, kurā kalpo jezuītisko rekolekciju kulta praktizētāji par luterāņu mācītājiem. Šis dievnams ir nopostīts pilnībā. Domājams, ka Kristus pacietības mērs piepildīts, un maldu gara sekotāju kalpošana kristīgā Baznīcā ir sākusi kļūt nepaciešama. Kristīgā draudze tādā situācijā ir cietēja, diemžēl. No kā Dievs šīs ciešanas atprasīs? Vienam augsti stāvošam garīdzniekam, kurš šo maldu mācību Latvijā ieviesa, dēls ar šizofrēnijas diagnozi (cita gara iemājošana personībā) noslīka Daugavā. Kādas zīmes vēl sekos, lai cilvēki attaptos? Agnis Zariņš, M theol, M oec.
  Kaspars
  Sliktāziņa dedzinātājiem - no vēstures zināms, ka nekas tā nevieno ticīgos āludis, kā uzbrukumi, vajāšanas un izsmiekls... Ar savu rīcību jūs esat panākuši ko pilnīgi pretēju tam ko vēlējāties...
  Anonīms lietotājs 18482
  Jācer, ka bija apdrošināta? Vai arī paļāvas tikai uz dievu?
  Pievienot komentāru
  Komentēt vari ar kādu no saviem sociālo mediju profiliem
  Latvijā
  Ziņas
  Jaunākie
  Interesanti