KP par karteli sodījusi «Liepājas autobusu parku», «Nordeku» un «Latvijas sabiedrisko autobusu»

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 1 gada un 4 mēnešiem.

Konkurences padome (KP) par aizliegtu vienošanos reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos piemērojusi naudas sodu kopumā 1,975 miljonu eiro apmērā trim reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem – AS "Liepājas autobusu parks" (LAP), AS "Nordeka" un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", trešdien žurnālistiem pavēstīja KP.

ĪSUMĀ:

 • Uzņēmumi vienojušies iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos uz 10 gadiem.
 • KP: Uzņēmumi savstarpēji apmainījās ar komerciāli sensitīvu informāciju par lotu sadali un dalības nosacījumiem iepirkumos.
 • Cita starpā uzņēmumi vienojušies par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkrētajā lotē.
 • Sākotnējo informāciju par karteli KP ieguva pirms piedāvājumu iesniegšanas iepirkumā 2019. gada 26. augustā.
 • Pirms pieteikumu iesniegšanas notikusi uzņēmumu pārstāvju tikšanās. 
 • Tikšanās laikā tika piedāvāts katram klātesošajam tirgus dalībniekam izlemt, kurā lotē tas gribētu piedalīties.
 • "Nordeka" KP lēmumu par aizliegtu vienošanos uzskata par "kļūdainu" un plāno to pārsūdzēt.
 • Arī pārējie uzņēmumi nepiekrīt konkurences uzraugu lēmumam.
 • Starp pieķerto firmu īpašniekiem un labuma guvējiem ir Liepājas pašvaldība, Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimenes, Juris Savickis un Vitālijs Komars.
 • Pasažieriem nav pamata satraukumam – valsts pasažieru pārvadājumus turpinās nodrošināt.
 • Pasažieru pārvadātāju nozare ir šokēta par notikušo; gaidīs ministrijas rīcību attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem.

LAP piemērota soda nauda 862 700 eiro apmērā, "Nordeka" – 637 600 eiro apmērā, bet "Latvijas sabiedriskajam autobusam" – 474 600 eiro apmērā.

Soda nauda kompānijām piemērota par vienošanos Autotransporta direkcijas (ATD) organizētajos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos uz 10 gadiem ar kopējo līguma summu – 447 miljoni eiro. 

Vienlaikus tika pieņemts lēmums AS "Nordeka" kopējo naudas soda apmēru palielināt par 15%, jo AS "Nordeka" jau reiz bija nonākusi KP redzeslokā par Konkurences likuma pārkāpumu.     

Karteļa vienošanās rezultātā tika deformēts sabiedriskā transporta pakalpojumu tirgus visā Latvijas teritorijā

un ATD saņēma nevis reāli konkurējošus pretendentu piedāvājumus, bet gan savstarpēji konkurentu saskaņotus un konkurenci imitējošus piedāvājumus, atzīmēja KP.

Vienojās par reģionālo autobusu maršrutu tirgus sadali 

ATD 2019. gada jūlijā izsludināja iepirkumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālas nozīmes maršrutos ar autobusiem līdz 2030. gadam. Iepirkums tika izsludināts par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu maršrutu tīkla daļās jeb lotēs, kur jāapkalpo 65 miljoni kilometru gadā. Iepirkumā kopējais maršrutu tīkls tika sadalīts 16 daļās jeb lotēs ar apjomu no 2,5 līdz 6 miljoniem kilometru gadā katrā lotē. Vienlaikus iepirkuma nolikums noteica tirgus dalībnieku pakalpojuma apjoma ierobežojumus, ko viens pretendents maksimāli var iegūt konkursā – ne vairāk kā 15 miljoni kilometru gadā. 

KP secinājusi, ka LAP, "Nordeka" un "Latvijas sabiedriskais autobuss", lai katrs iepirkumā spētu iegūt pakalpojuma sniegšanas tiesības maršrutos maksimāli pietuvināti noteiktajai robežai – 15 miljoni kilometru gadā –, savstarpēji apmainījās ar komerciāli sensitīvu informāciju ne tikai par lotu sadali, bet arī par dalības nosacījumiem iepirkumos, vienojoties, piemēram, par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkrētā lotē, kā arī par piedalīšanās formu iepirkumā – individuāli vai veidojot apvienības, tādējādi savstarpēji sadalot vienas lotes kilometrus lietas dalībnieku starpā. 

KP norādīja, ka neatkarīgi uzņēmumi var apvienoties personu apvienībā un piedalīties iepirkumos ar kopīgu piedāvājumu tikai gadījumos, kad tie nav spējīgi izpildīt iepirkumu prasības individuāli un kad tie neizpauž komerciāli sensitīvu informāciju viens otram, kas nav saistīta ar kopēju dalību konkrētā iepirkumā.  

Iecietības programmas ietvaros ziņo par vienošanos

KP sākotnējo informāciju par karteli saņēmuši no tirgus dalībnieku pieteikuma Iecietības programmas ietvaros, kas atklāja, ka pirms piedāvājumu iesniegšanas iepirkumā 2019. gada 26. augustā "Nordeka" telpās Rīgā notika LAP, "Nordeka", "Latvijas sabiedriskā autobusa" un pieteikuma iesniedzēja tikšanās.

To apstiprina arī lietas dalībnieku mobilo telefonu numuru noslodzes dati, kas norāda, ka minēto uzņēmumu pārstāvji norādītajā datumā un laikā atradās "Nordeka" telpās vai tās tuvākajā apkārtnē.

Sākotnēji bijis paredzēts, ka vienošanās būs starp četriem uzņēmējiem, taču viens no viņiem informējis KP, kas pēc ziņojuma saņemšanas gandrīz divu gadu garumā veica izmeklēšanu. 

Tikšanās laikā tika piedāvāts katram klātesošajam tirgus dalībniekam izlemt, kurā lotē tas gribētu piedalīties.

Par sākotnējo paškritēriju tirgus sadalei tika piedāvāts izmantot katra tirgus dalībnieka jau noslēgtos līgumus, tas ir, maršrutus, ko katrs tirgus dalībnieks jau apkalpo, kā arī bāzes atrašanās vietas.

Tikšanās laikā tika uzrādīta arī iepriekš sagatavota tabula ar visām 16 lotēm, ko papildināja rokrakstā veiktas piezīmes par iespējamo lotu sadali.

Tabulas, kurās norādītas visas 16 lotes un ietvertas piezīmes ar plānoto uzvarētāju un dalības formu – individuāli vai apvienībā –, lietas dalībnieki regulāri aktualizēja un savstarpēji sūtīja cits citam. Tas palīdzēja uzskatāmā veidā vienā dokumentā pārraudzīt visas 16 lotes un veikt lotu sadales rezultātu fiksāciju laika gaitā, nodrošinot karteļa vienošanās nepārtrauktību un sekošanu līdzi tās izpildei.  

KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite skaidroja, ka sodu apmēru nosaka, vērtējot pārkāpuma smagumu, ilgumu, vainu pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus, kā arī sekas.

Šmite atzīmēja: "Izpētē mēs konstatējām, ka faktiski šajā tirgus sadalē tika pakļautas visas 16 lotes starp šiem tirgus dalībniekiem. Viņi bija vienojušies par dalības nosacījumiem, proti, tas nozīmē, ka trīs tirgus dalībnieki savstarpēji vienojās par to, kurš kādā lotē piedalīsies vai tieši pretēji. Turklāt viņi vienojās par dalības formātu. Lai veiksmīgi realizētu šo karteļa vienošanos, viņi vienojās, vai kādā lotē startēs individuāli vai izmantos apvienību. Šajā gadījumā tas ir jāizprot tādējādi, ka [veido] apvienību nevis tāpēc, ka viņi nevarēja kvalificēties, vai tāpēc, ka objektīvi iemeslu dēļ viņiem tā apvienība bija tajā brīdī nepieciešama, bet tieši pretēji – lai viņi varētu realizēt šo karteļa vienošanos ar mērķi, lai lotes ietvaros sadalītu kilometru apjomus savā starpā tādējādi, lai maksimāli pietuvinātos 15 miljonu kilometru robežai, ko šajā konkursā viens pretendents gada laikā apkalpotu."

Regulāras tikšanās un komunikācija dažādos saziņas kanālos

ATD sākotnējais 2019. gada iepirkums par atsevišķām lotēm vairākkārtīgi tika pārtraukts un izsludināts no jauna. KP izpētē secināja, ka lietas dalībnieki apmainījās ar komerciāli sensitīvu informāciju arī pēc sākotnējā iepirkuma izsludināšanas, lai nodrošinātu, ka arī secīgi sludinātajos iepirkumos katrs lietas dalībnieks varētu apkalpot maršrutus maksimāli pietuvināti 15 miljonu kilometru robežai. 

KP, izvērtējot lietas pierādījumus, secināja, ka pārkāpuma periodā tika plānotas teju 20 tikšanās, kurās dažādās kombinācijās tikušies visi trīs lietas dalībnieki. Turklāt, lai īstenotu vienošanos un nodrošinātu tās nepārtrauktību, vienošanās starp lietas dalībniekiem tika sistemātiski aktualizēta un attīstīta, izmantojot dažādus saziņas kanālus, tostarp zvanus, īsziņas, mobilo telefonu saziņas lietotnes "WhatsApp", "Telegram", "Google drive" un citas. 

KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Šmite sacīja: "Redzam arī lietas dalībnieku savstarpējo komunikāciju. Tā ir bijusi aktīva, tās ir bijušas teju 20 tikšanās reizes. Tās ir bijušas pakārtotas iepirkumu piedāvājumu iesniegšanas datumiem."

Uzņēmumi nepiekrīt konkurences uzraugu lēmumam

Plašāku atbildi sodītie reģionālie pasažieru pārvadātāji solīja sniegt vēlāk, kad būs iepazinušies ar KP lēmumu.

"Nordeka" sniegs plašāku komentāru, kad būs apkopojuši KP lēmumu. "Latvijas sabiedriskais autobuss" uzsvēra, ka nepiekrīt KP lēmumam, un par savu tālāko rīcību arī paziņos pēc lēmuma apkopošanas. 

Savukārt LAP priekšsēdētājs Leonīds Krongorns  norādīja: "Konkurences padome ir paudusi savus argumentus iepazīsimies. Jau minēju, ka nepiekrītam, meklēsim veidu, kā pierādīt savas vainas neesamību un godprātību."   

Savukārt ATD pārstāvji aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka Publisko iepirkumu likuma normas, kas paredz izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, konstatējot, ka pretendents ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, nav attiecināmas uz jau noslēgtajiem iepirkuma līgumiem. Līdz ar to ATD nav tiesīga lauzt noslēgtos iepirkuma līgumus, pamatojoties uz KP pieņemtajiem lēmumiem. 

ATD valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš otrdien, 17. janvārī, Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" norādīja, ja KP lēmums stāsies spēkā attiecībā uz kādu uzņēmumu, ar kuru bija plānots noslēgt līgumu, šādu līgumu nedrīkstēs noslēgt, kā arī attiecīgais uzņēmums nedrīkstēs piedalīties tuvākajā valsts iepirkuma konkursā.

ATD vadītājs Godiņš norādīja: "Droši vien, ka mums nāksies konsultēties gan ar Konkurences padomi, gan ar Iepirkumu uzraudzības biroju, kā rīkoties attiecībā uz šiem līgumiem, kas šobrīd ir spēkā."

"Nordeka" KP lēmumu pārsūdzēs

Arī "Nordeka" pārstāvji aģentūrai LETA iepriekš pauda, ka nepiekrīt KP lēmumam, norādot, ka uzņēmums nav piedalījies aizliegtās sarunās, kas būtu pretrunā Konkurences likumam un Eiropas Savienības tiesību normām. Sīkākus komentārus "Nordeka" sola sniegt pēc detalizētas iepazīšanās ar KP lēmuma pilno tekstu.

"Nordeka" KP lēmumu par aizliegtu vienošanos uzskata par "kļūdainu" un plāno to pārsūdzēt.

"Nordeka" valde norādīja, ka KP 2021. gada 14. janvārī ierosināja izpētes lietu par iespējamu aizliegtu vienošanos par dalību iepirkumos pret četriem pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", LAP, "Nordeka" un AS "Tukuma auto".

Uzņēmums noraida KP izvirzītos apgalvojumus "par it kā notikušu aizliegtu vienošanos". "Nordeka" ieskatā "KP ir tendenciozi vērtējusi lietā esošos pierādījumus un lietas dalībnieku sniegtos paskaidrojumus, un līdz ar to ir nonākusi pie kļūdainiem secinājumiem". 

"Tādējādi KP nepamatoti secinājusi, ka pasažieru pārvadātāji, piedaloties ATD rīkotajos iepirkumos, ir apmainījušies ar komerciāli sensitīvu informāciju un prettiesiski saskaņojuši savu rīcību," skaidroja uzņēmuma valde.

Uzņēmumā norāda, ka konkurentu kopīga piedalīšanas iepirkumā personu apvienības ietvaros nav aizliegta. Tāpat šādas personu apvienības sadarbība ar mērķi veicināt ekonomisko efektivitāti radot ieguvumus pakalpojuma saņēmējam - valstij un pasažieriem. "Nordeka" arī norāda, ka tieši ATD nolikuma prasības noteica nobraukuma ierobežojumu vienam pārvadātājam līdz 15 miljonus kilometru visiem maršrutiem gadā, paredzot ATD vienpusējas tiesības izslēgt pārvadātāju no iepirkumiem, ja kilometru skaits tiek pārsniegts. "Līdz ar to bija nepieciešami aprēķini par šī ierobežojuma ievērošanu, lai neveidotos situācija, kad personu apvienības biedrs nevar sniegt pārvadājumu pakalpojumus," pauž "Nordeka" valde. Turklāt "Nordeka" bija informējusi ATD par iespējamo dalību kā personu apvienībai atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem. 

Kā uzsver uzņēmuma valde, KP neko no minētā nav ņēmusi vērā, uzskatot, ka sadarbība starp komersantiem ir pārsniegusi personu apvienības veidošanai nepieciešamo. 

"KP izpētes lietu ierosināja pēc ziņojuma no "Nordeka" konkurenta, kura vārdu "Nordeka" nevar publiski atklāt. Šis konkurents arī sākotnēji piedalījās sarunās par personu apvienības veidošanu, tomēr pēc tam piedalījās ATD konkursos citas personu apvienības ietvaros un individuāli, taču neieguva tiesības slēgt līgumu ar ATD. Pēc zaudējuma konkurents acīmredzot nolēma sniegt KP nepilnīgu informāciju, neatspoguļojot patieso sadarbības būtību starp iesaistītajiem ATD iepirkumu pretendentiem un savu lomu šajā sadarbībā," skaidroja "Nordeka" valde. 

Kā skaidro uzņēmumā, arī ziņojuma iesniedzējs ATD iepirkumos piedalījās pretendentu apvienības ietvaros, kas liecina par to, ka šāda prakse nozarē ir pieņemta. 

"Nordeka" uzsver, ka tā nav ņēmusi dalību aizliegtā vienošanās, kas būtu pretrunā Konkurences likumam un Eiropas Savienības tiesību normām. "Nordeka" ar pārējiem komersantiem ir apmainījusies tikai ar to informāciju, kas bija nepieciešama, lai piedalītos ATD organizētajos iepirkumos atbilstoši to noteikumiem. 

Pēc pārrunām ar iespējamajiem apvienības biedriem "Nordeka" kā pretendentu apvienības biedrs iesniedza kopīgu piedāvājumu maršrutu tīkla daļā jeb lotē "Pierīga" atbilstoši konkrētā iepirkuma nolikuma noteikumiem un noslēdza līgumu par pārvadājumiem šajā lotē, savukārt citās lotēs "Nordeka" konkurēja ar pārējiem tirgus dalībniekiem, tai skaitā lotes "Pierīga" apvienības biedriem "Latvijas Sabiedriskais Autobuss" un LAP. 

"KP attiecībā uz "Nordeka" kļūdaini konstatējusi atkārtotu pārkāpumu, neievērojot nedz to, ka iepriekš noslēgts administratīvais līgums, nedz arī to, ka iestājies noilgums atkārtotības piemērošanai," pauž "Nordeka" valde.

Uzņēmums pēc iepazīšanās ar pilnu KP lēmumu to pārsūdzēs normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. "Ņemot vērā lietu par konkurences tiesību pārkāpumu komplekso raksturu un faktisko tiesu noslodzi, ir prognozējams, ka tiesvedība varētu ilgt vairākus gadus," pauž uzņēmuma valde. 

Starp labuma guvējiem – Liepājas pašvaldība, Šķēles un Šlesera ģimenes, Juris Savickis un Vitālijs Komars

Jau ziņots, ka LAP apgrozījums 2021. gadā bija 15,406 miljoni eiro, kas ir par 41% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga vairākkārt, sasniedzot 3,603 miljonus eiro.

Pēc KP 2022. gada 29. marta lēmuma par Konkurences likuma pārkāpuma konstatēšanu LAP darbībās uzņēmuma mazākuma akcionārs (34,85%) ir Liepājas pašvaldība, bet 59,83% akciju pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (33%) ģimenēm.

Vienlaikus "Nordeka" apgrozījums 2021. gadā bija 9,9 miljoni eiro, kas ir par 21,8% mazāk nekā gadu iepriekš, un tā strādāja ar 220 000 eiro zaudējumiem pretēji peļņai gadu iepriekš. "Nordeka" reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,669 miljoni eiro. Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Juris Savickis.

Savukārt "Latvijas sabiedriskais autobuss" 2021. gadā strādāja ar 8,474 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir gandrīz 4,4 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga 2,7 reizes – līdz 49 767 eiro. Uzņēmums reģistrēts 1996. gadā, un tā pamatkapitāls ir 445 797 eiro. "Latvijas sabiedriskais autobuss" pieder SIA "B-Bus", kas savukārt pieder Īrijā reģistrētam uzņēmumam "PTC Consulting". Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Vitālijs Komars.

Pasažieriem nav pamata satraukumam – pakalpojumu turpinās nodrošināt

Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis Latvijas Radio intervijā norādīja, ka pasažieriem nav pamata satraukumam, jo ATD darīs visu, lai turpinātu nodrošināt pasažieru pārvadājumus. 

Arī ATD detalizēti iepazīsies ar KP lēmumu un konsultēsies gan ar KP, gan Iepirkumu uzraudzības biroju, lai skaidrotu, kā raudzīties ar jau noslēgtajiem līgumiem ar trim sodītajiem uzņēmumiem. 

Zaķis arī stāstīja, ka ATD ir vēl vairāki līgumi noslēgšanas procesā, taču tajos nefigurē trīs pārkāpēji.

Nozare šokēta par notikušo

Savukārt Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks Latvijas Radio intervijā pauda, ka nozare ir šokēta par notikušo, un norādīja, ka šāds pavērsien met aizdomu ēnu pār nozari. 

Trīs sodītie uzņēmumi nav asociācijas biedri. Pasažieru pārvadātāju asociācija gaidīs Satiksmes ministrijas un ATD rīcību attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem ar sodītajiem uzņēmumiem. 

Ja nesekotu rīcība no ATD un atbildīgās rīcības, tad rastos neērta situācija uzņēmumiem, kuri neuzvarēja konkursos. 

Ošenieks sacīja: "Tad rodas jautājums, kā šo tulkot tiem uzņēmumiem, kuri konkursā nav uzvarējuši, kuri būtībā no tirgus ir izmesti ārā. (..) Ja paliek spēkā Konkurences padomes lēmums, tad ir nopietni jautājumi, vai šie pakalpojumu sniedzēji var turpināt sniegt pakalpojumu līdz līguma beigām."

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti