Kādas ir svarīgākās nodokļu izmaiņas no 1. jūlija?

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 2 gadiem un 11 mēnešiem.

No šodienas, 2021. gada 1. jūlija, stājas spēkā virkne izmaiņu nodokļu jomā Latvijā, kuras Saeima pieņēma pērnā gada nogalē. Izmaiņas skars darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus, saimnieciskās darbības veicējus, autoratlīdzības saņēmējus un akcīzes nodokļa maksātājus. Kādas ir svarīgākās izmaiņas? 

ĪSUMĀ:

 • Darba devējiem jāzina – tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts trīs minimālo algu jeb 1500 eiro apmērā ceturksnī. ► Vairāk
 • Autoratlīdzību saņēmējiem, kas nereģistrē saimniecisko darbību, jauna nodokļu likme – 25%; nepiemēro attaisnotos izdevumus; jāmaksā minimālās sociālās iemaksas. Šo režīmu 2022. gadā likvidēs. ► Vairāk
 • Pašnodarbinātajiem – attaisnotos izdevumus piemēro; visus nodokļus maksā darba izpildītājs; jāmaksā minimālās sociālās iemaksas. ► Vairāk
 • MUN maksātājiem – nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus nepiemēro; nodokļa likme – 25%; jāmaksā minimālās sociālās iemaksas gan par sevi, gan saviem darbiniekiem. ► Vairāk
 • Prognozējot mazus ienākumus, autori, pašnodarbinātie un MUN maksātāji iesniedz apliecinājumu VID un minimālās sociālās iemaksas nemaksā. ► Vairāk
 • Strādājot vairākos režīmos vienlaikus, ienākumi, no kuriem aprēķina minimālās sociālās iemaksas, summējas – dažādu situāciju izklāsts. ► Vairāk
 • Ar akcīzes nodokļa markām jāmarķē jauni preču veidi: karsējamā tabaka, elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējprodukti. ► Vairāk

 

Kas jāzina darba devējam?

No 2021. gada jūlija tiks ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts. Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas – 1500 eiro, jo minimālā darba alga no šā gada sākuma ir 500 eiro apmērā. Līdz ar to minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 eiro apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kas apdrošināti vispārējā kārtībā.

Ja darbinieka alga ceturksnī ir mazāka par 1500 eiro, tad darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic minimālās obligātās iemaksas no starpības starp 1500 eiro un deklarēto darbinieka darba algu.

Ja persona strādās pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus būs gan pašnodarbinātais, gan darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summēs kopā. Ja tie ceturksnī būs mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli segs darba devējs no saviem līdzekļiem. Obligātās minimālās sociālās iemaksas darba devēji iemaksās proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam, un paziņos par šīm iemaksām Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir 62 800 eiro gadā. Obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz maksimālo apmēru, ir solidaritātes nodokļa objekts un no šī objekta veiktās obligātās iemaksas tiek novirzītas solidaritātes nodoklim, tai skaitā 10% arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumam.

Personas, kurām vai par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas no 1.jūlija:

Klikšķināt, lai palielinātu:

Kas jāzina autoratlīdzību izmaksātājam?

Autoratlīdzības izmaksātājs, kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim no autoratlīdzības (nepiemērojot izdevumu normu vai nodokļu atvieglojumus), ja tās saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību, līdz 25 000 eiro gadā ietur 25% nodokli, kas sastāv no 80% VSAOI daļas un 20% IIN daļas. 

Ja autoratlīdzības ienākums pārsniedz 25 000 eiro gadā, no pārsnieguma daļas ietur 40% nodokli.

No 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzības izmaksātājam nav jāmaksā 5% VSAOI par autoratlīdzības saņēmēju, turklāt atlīdzības izmaksātājam nav arī jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) darba devēja ziņojums, bet tikai paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām.

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir izvēlējies autoratlīdzību saņemt kā saimnieciskās darbības ienākumu (ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs), autoratlīdzības izmaksātājam nav pienākuma ieturēt nodokli un paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām minēto ienākumu viņš deklarē kā saimnieciskās darbības ienākumu.

Izmaiņas autoriem, pašnodarbinātajiem un MUN maksātājiem

No 1. jūlija autoratlīdzību saņēmējiem jāņem vērā jaunā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieturēšanas kārtība, kas būs spēkā līdz 31. decembrim – pārejas periodā uz jauno regulējumu 2022. gadā. Autoratlīdzību saņēmējiem iespējams turpināt nodokļus maksāt autoratlīdzību režīmā (šo modeli no 2022. gada likvidēs) vai arī reģistrēt savu saimniecisko darbību un maksāt nodokļus vispārējā režīmā vai mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmā. Visos režīmos strādājošos skars arī izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) regulējumā – no 1. jūlija jāveic minimālās sociālās iemaksas.

Turpinot izmantot autoratlīdzību režīmu

Autoratlīdzību režīmā strādājošajiem jeb tām personām, kas nereģistrē savu saimniecisko darbību, ieviesta jauna nodokļu likme:

 • No autoratlīdzības, kas nav lielāka par 25 000 eiro gadā, ieturēs 25% nodokli, kas sastāv no 80% VSAOI daļas un 20 % IIN daļas.
 • Ja autoratlīdzība pārsniedz 25 000 eiro gadā, tad pārsnieguma daļai piemērojams 40% nodoklis, kas ietver tos pašus 80% VSAOI un 20% IIN.

Šajā speciālajā, pusgadam noteiktajā autoratlīdzību režīmā attaisnoto izdevumu normas (50% un 25% atkarībā no darba veida) vairs netiek piemērotas.

Autoratlīdzības izmaksātājs vairs neveiks obligātās iemaksas autora pensiju apdrošināšanai (iepriekš 5% VSAOI).

Jāveic minimālās sociālās iemaksas, ja ienākumi nesasniedz 1500 eiro ceturksnī. Katram cilvēkam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) noteiks aprēķinu, piemērojot 10% likmi no starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu. (Kad minimālās iemaksas var neveikt – lasi šeit.)

Jāņem vērā – autortalīdzības nodokļu ieturēšanas kārtība tiem maksājumiem, kas saņemti no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (piemēram, AKKA/LAA u.c.), nemainās. Vairāk lasi šeit.

Reģistrējot saimniecisko darbību

Autoratlīdzības saņēmējam ir iespējams reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējam, izvēloties maksāt nodokļus par autoratlīdzību vispārējā pašnodarbinātā režīmā, kur var piemērot arī nodokļu atvieglojumus, vai mikrouzņēmumu nodokļa režīmā.

Abos gadījumos darba pasūtītājs autoram izmaksās visu līgumā norādīto summu, savukārt visus nodokļus maksās pats autors.

Vispārējais pašnodarbinātā režīms

Vispārējā režīmā strādājošajiem pašnodarbinātajiem IIN likmes nemainās. Jāņem vērā, ka jāveic minimālās sociālās iemaksas, kā arī palielināta obligāto iemaksu likme autora pensiju apdrošināšanai no 5% uz 10%.

Tāpat šajā režīmā joprojām iespējams piemērot nosacītos izdevumus 25% vai 50% apmērā (atbilstoši darba veidam) vai izdevumus pēc faktiskajiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

IIN aprēķina, piemērojot progresīvo likmi gada ienākumam:

 • līdz 20 004 eiro – 20%;
 • no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro – 23%;
 • ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro, – 31%.

VSAOI piemēro:

 • 31,07% no vismaz 500 eiro (vai izvēlēta lielāka VSAOI objekta) un 10% no starpības starp faktiskajiem ienākumiem mēnesī un 500 eiro (vai izvēlēta lielāka VSAOI objekta);
 • 10% no faktiskajiem ienākumiem, ja ienākumi nesasniedz 500 eiro mēnesī;
 • Minimālās sociālās iemaksas, ja ienākumi nesasniedz 1500 eiro ceturksnī. Katram cilvēkam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) noteiks aprēķinu, piemērojot 10% likmi no starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu. (Kad minimālās iemaksas var neveikt – lasi šeit.)

MUN režīms

Izvēloties mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, nevar piemērot ne nosacītos izdevumus, ne faktiskos izdevumus, ne nodokļu atbrīvojumus.

MUN likmes 2021. gadā ir

 • 25% ienākumiem, kas mazāki par 25 000 eiro;
 • 40% ienākumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro.

MUN sadala: VSAOI – 80% un IIN – 20%.

MUN maksātājiem jāveic minimālās sociālās iemaksas, ja ienākumi nesasniedz 1500 eiro ceturksnī. Katram cilvēkam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra noteiks aprēķinu, piemērojot 10% likmi no starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Kādos gadījumos minimālās sociālās iemaksas var neveikt

Ja autoratlīdzību saņēmējs vai saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais vai MUN maksātājs), kas vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā. Gadījumā, ja saimnieciskās darbības veicējs vai autoratlīdzību saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs, šāda prognoze nav jāveic, jo trūkstošās minimālās iemaksas nosegs darba devējs.

Apliecinājums jāiesniedz kā brīvas formas iesniegums Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”:

 • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
 • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī). Ja šādu iesniegumu neiesniedz, VSAA aprēķinās minimālās veicamās iemaksas.

Jāņem vērā arī – izņēmumi, kad minimālās obligātās iemaksas nav jāveic.

Pašnodarbinātais, kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par 12 minimālajām mēneša darba algām, minimālo iemaksu veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās iemaksas par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Kā portālam LSM.lv apstiprināja VID, gadījumos, kad autoratlīdzību saņēmējs vai saimnieciskās darbības veicējs būs iesniedzis prognozi, ka viņa ienākumi nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, taču šī prognoze būs izrādījusies nepatiesa, VID to neuzskatīs par pārkāpumu.

Strādājot vairākos režīmos vienlaikus

Minimālās sociālās iemaksas

Cilvēkam, kurš ir nodarbināts pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmējs un autoratlīdzību saņēmējs vai saimnieciskās darbības veicējs, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā. Tātad – strādājot vairākos režīmos vienlaikus, minimālās sociālās iemaksas nebūs jāmaksā katrā režīmā atsevišķi.

Gadījumos, kad cilvēks vienlaikus ir darba ņēmējs un autoratlīdzības saņēmējs vai saimnieciskās darbības veicējs un viņa summētie ienākumi ceturksnī nesasniedz 1500 eiro, piemaksu līdz minimālajam VSAOI apmēram veic darba devējs.

Gadījumos, kad cilvēks ir vienlaikus nodarbināts pie diviem darba devējiem un viņa summētie ienākumi mēnesī nesasniedz 500 eiro, piemaksu līdz minimālajam VSAOI apmēram darba devēji veic proporcionāli.

Pēc VID sniegtās informācijas, nodokļu regulējums neparedz situāciju, kurā cilvēks vienlaikus ir saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais vai MUN maksātājs) un maksā nodokļus autoratlīdzību režīmā. Autoratlīdzību režīms (režīms, kad izmaksātājs ietur IIN pēc 25 % likmes no autoratlīdzības līdz 25 000 eiro, nepiemērojot attaisnoto izdevumu normas) ir piemērojams tikai tad, ja persona nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja. Tādējādi, ja autors ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, tad visi ienākumi no visiem pasūtītājiem ir iekļaujami saimnieciskās darbības ieņēmumos un no tiem maksājami nodokļi, atbilstoši izvēlētajam un reģistrētajam saimnieciskās darbības nodokļu režīmam (vispārējā kārtībā vai MUN). Ienākuma izmaksātājs pirms ienākuma izmaksas pārliecinās publiskā nodokļu maksātāju reģistrā par saimnieciskās darbības reģistrācijas faktu. Ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta, tad izmaksātājs neietur nodokli, savukārt, ja darbība nav reģistrēta, tad ietur nodokli.

VSAOI no saimnieciskās darbības ienākumiem

Ja persona vienlaikus saņem vairākus dažādu veidu ienākumus kā darba ņēmējs un kā saimnieciskās darbības veicējs, VSAOI jāmaksā no abos statusos gūtajiem ienākumiem atbilstoši katram statusam noteiktajai likmei un kārtībai. (Līdz šim, ja darba devējs par personu, kura vienlaikus ir saimnieciskās darbības veicējs, jau bija nomaksājis VSAOI vismaz no minimālās algas, tad VSAOI no saimnieciskās darbības ienākumiem drīkstēja neveikt.)

No 1. jūlija VSAOI nomaksa no ienākumiem no saimnieciskās darbības situācijā, kur cilvēks vienlaikus ir darba ņēmējs, ir sekojoša:

 • Ja summētie ienākumi kā darba ņēmējam un saimnieciskās darbības veicējam ir mazāki par 1500 eiro ceturksnī – skatīt minimālo sociālo iemaksu nomaksas kārtību.
 • Ja darba devējs par cilvēku jau ir nomaksājis VSAOI vismaz minimālajā apmērā un ienākumi no saimnieciskās darbības ir mazāki par 500 eiro mēnesī, tad papildus no saimnieciskās darbības ienākumiem jāmaksā 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai.
 • Ja darba devējs par cilvēku jau ir nomaksājis VSAOI vismaz minimālajā apmērā un ienākumi no saimnieciskās darbības ir lielāki par 500 eiro mēnesī, tad papildus no saimnieciskās darbības ienākumiem jāmaksā 31,07% VSAOI no brīvi izvēlētas summas, kas nav mazāka par 500 eiro, kā arī papildu 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 eiro un faktisko ienākumu starpības.

Jāņem vērā – ienākumiem, kas gūti no saimnieciskās darbības, piemērojamas attaisnoto izdevumu normas.

Kas nemainās?

Maksājumi no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām

Autortalīdzības nodokļu ieturēšanas kārtība tiem maksājumiem, kas saņemti no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (piemēram, AKKA/LAA u.c.), nemainās. Autoratlīdzību izmaksātājs tāpat kā līdz šim ietur IIN 20 % apmērā, piemērojot nosacītos izdevumus 25% vai 50% apmērā (atkarībā no autora darba vai izpildītāja veida) no ieņēmumiem. Ja autora kopējie ienākumi gada laikā pārsniegs 20 004 eiro, tiks piemērota progresīvā IIN likme un IIN būs jāpiemaksā. Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju izmaksātās autoratlīdzības autors neietver saimnieciskās darbības ieņēmumos.

Līgumi, kas slēgti pērn

Ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim un atlīdzību izmaksā 2021. gadā, piemēro nodokļu normatīvos aktus, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī (nodokļu regulējumu, kas piemērojams līdz 2021. gada 30. jūnijam). Tas attiecas arī tiem autoriem, kuri ir reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji.

Izmaiņas 2022. gadā

Pārejas periodam noslēdzoties, autoratlīdzības saņēmējam no 2022. gada 1. janvāra būs divas iespējas:  

 • Reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, izvēloties maksāt IIN vispārējā kārtībā vai MUN.
 • Nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam. Tādā gadījumā autoratlīdzības izmaksātājs no ienākuma ieturēs IIN un obligātās sociālās iemaksas kā no algota darba ienākuma (20% IIN mēneša ienākumiem līdz 1667 eiro un 23% IIN ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro, kā arī VSAOI 34,09% apmērā, no kā 23,59% ir darba devēja daļa un 10,50% – darba ņēmēja daļa), nepiemērojot attaisnotos izdevumus.

Plānots, ka drīzumā tiks ieviests arī saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, kas saimnieciskās darbības veicējiem palīdzēs atvieglot nodokļu nomaksu. Šis konts paredzēts, lai no saimnieciskās darbības gūtajiem ieņēmumiem aprēķinātu, ieturētu un uzskaitītu nodokļa maksājumus un pārskaitītu tos vienotajā nodokļu kontā.

Akcīzes nodokļa izmaiņas

Galvenās izmaiņas akcīzes jomā skar tos komersantus, kuri veic vai plāno veikt darbības ar karsējamo tabaku, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, tā sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem.

Ar akcīzes nodokļa markām no 1. jūlija jāmarķē jauni preču veidi:

 • Karsējamā tabaka;
 • Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums;
 • elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas;
 • tabakas aizstājējprodukti.

Personai, kas 2021. gada 1. jūlijā veic darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un karsējamo tabaku, jāinventarizē pēc stāvokļa 2021. gada 1. jūlijā tai piederošos elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, to sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku, kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām un par kuriem akcīzes nodoklis ir samaksāts līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Jaunos akcīzes preču veidus jāinventarizē:

 • mazumtirdzniecības vietās – tikai par tām precēm, kas nemarķētas nodotas patēriņam Latvijā līdz 2021.gada 30.jūnijam un par kurām akcīzes nodoklis jau ir samaksāts;
 • personai, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai – par akcīzes preču noliktavas uzskaitē esošajiem nemarķētajiem krājumiem, ja par tiem akcīzes nodoklis samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem.

Par inventarizācijas rezultātā konstatētajiem krājumiem informācija VID nav jāiesniedz. Inventarizācijas saraksta eksemplāru uzglabāšanas un/vai tirdzniecības vietā.

Savukārt elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku, kas nodoti patēriņam Latvijā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, atļauts realizēt līdz 2021. gada 31. decembrim.

Darba devēji kritizē izmaiņas 

Darbaspēka nodokļu izmaiņas aizvien kritizē darba devēji, norādot uz nepiemērotu laiku jauninājumu ieviešanai un pieeju saucot par samocītu un klamzīgu.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” solīja darīt visu, lai līdz brīdim, kad darba devēji saņems pirmos rēķinus saistībā ar nodokļu izmaiņām, pārliecinātu politiķus tomēr mainīt jauno kārtību.

Papildu informācija

VID apkopojumā “Nodokļu režīmi autoriem” vienkopus pieejama informācija par nodokļu nomaksu katrā no šiem režīmiem.

Aktuālā informācija par izmaiņām nodokļu jomā 2021. gadā pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļu izmaiņas 2021/Esmu autoratlīdzības saņēmējs”. Šajā sadaļā pieejami arī visu līdzšinējo VID semināru videoieraksti, prezentācijas un atbildes uz semināru laikā uzdotajiem jautājumiem:

Labklājības ministrijas sagatavots informatīvais materiāls par minimālajām sociālajām iemaksām.

Labklājības ministrijas sagatavots informatīvais materiāls pašnodarbinātajiem.

VID sagatavoti informatīvie materiāli par izmaiņām, kas jāņem vērā

Autoratlīdzību saņēmējiem:

Dokumenti

Informācija autoriem.docx

Lejuplādēt

729.09 KB

Pašnodarbinātajiem:

Dokumenti

Informācija pašnodarbinātajiem.docx

Lejuplādēt

723.69 KB

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti