Paziņojums par konfidencialitāti 2024. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa telebalsošanā

Turpmākā informācija ir paredzēta, lai sniegtu jums (turpmāk "jūs", "jūsu") kā 2024.gada Eirovīzijas dziesmu konkursa televīzijas balsojuma ("telebalsojums") dalībniekam pārskatu par personas datiem, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad jūs balsojat, izmantojot zvanu, un par jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.

Veicot pārziņa pienākumus, mēs,

Eiropas Raidorganizāciju apvienība — Union Européenne de Radio Télévision, L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex, Ženēva, Šveice ("ERA")

kopīgi ar

Latvijas Televīziju, Zaķusalas krastmala 33, Rīga kas darbojas kā 2024.gada Eirovīzijas dziesmu konkursa Latvijas Dalības raidorganizācija, un citām Dalības raidorganizācijām, kas piedalās 2024.gada Eirovīzijas dziesmu konkursā (kuru saraksts ir iekļauts šī paziņojuma par konfidencialitāti beigās).

un

Once Germany GmbH (iepriekš zināma kā digame GmbH), Schanzenstrasse 38 D-51063 Cologne Germany ("Uzņēmums")

esam apņēmušies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, it īpaši ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (VDAR) un Vācijas Federālo datu aizsardzības likumu (BDSG). Mēs neapstrādāsim jūsu personas datus citiem nolūkiem, kas nav norādīti turpmāk.

ERA un Uzņēmums ir noslēgušas īpašu un atsevišķu kopīgo datu pārziņu vienošanos saskaņā ar VDAR 26. pantu, kuras galvenais saturs ir pieejams pēc pieprasījuma ERA vai Uzņēmuma telpās.

Kādas personas datu kategorijas tiek apstrādātas?

Mēs apstrādāsim tikai tos personas datus, kurus saņemsim, kad jūs nodosiet savu balsi, zvanot vai sūtot īsziņu (tieši vai izmantojot ESC (Eirovīzijas dziesmu konkursa) lietotni), izmantojot jūsu fiksētā vai mobilā tīkla operatora vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja nodrošināto savienojumu.

Šajā procesā mēs (atkarībā no jūsu izcelsmes valsts) attiecīgā gadījumā vāksim no jums šādu kategoriju datus:

 • Jūsu mobilā tālruņa numurs (MSISDN - mobilās stacijas integrēto pakalpojumu digitālais numurs) vai fiksētā tālruņa numurs (CLI — zvanītāja līnijas identifikācija).
 • datums un laiks, kad piedalījāties telebalsošanā.
 • dziesmas numurs, par kuru balsojāt;
 • jūsu fiksētā vai mobilā tīkla operatora nosaukums;
 • jūsu tīkla pakalpojumu sniedzēja līguma veids (priekšapmaksas, līguma);
 • izvēlētā maksājuma metode un izcelsme.

Kādi ir apstrādes nolūki un kāds ir to juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (VDAR 6. panta 1(f) punkts), lai  ("Mērķi"):

 • aprēķinātu un ģenerētu Eirovīzijas dziesmu konkursam derīgus un oficiālus rezultātus, pamatojoties uz skatītāju (tai skaitā Jūsu) nodotajām balsīm, lai noteiktu Eirovīzijas dziesmu konkursā iekļauto dziesmu oficiālos rezultātus, kas nosaka vietu un tā uzvarētāju;
 • sagatavotu apkopotus statistikas datus par balsošanu Eirovīzijas dziesmu konkursā;
 • publicētu apkopotus un anonimizētus rezultātus/balsojumus.

Kam būs piekļuve jūsu personas datiem?

Lai piedalītos telebalsošanā, jūs izmantojat telekomunikāciju pakalpojumu, ko nodrošina jūsu valsts telekomunikāciju operators un/vai apkopotājs, kurš var nosūtīt daļu vai visus jūsu personas datus Uzņēmumam, lai varētu aprēķināt derīgu skatītāju rezultātu.

Uzņēmuma iekšienē jūsu personas dati būs pieejami tām struktūrvienībām, kurām tie ir nepieciešami, lai izpildītu Uzņēmuma līgumsaistības un juridiskās saistības. Šādiem nolūkiem personas datus var saņemt arī pakalpojumu sniedzēji un aģenti, kas strādā Uzņēmuma labā, ar nosacījumu, ka tie apņemas ievērot konfidencialitāti un integritāti. Šādi saņēmēji varētu būt, piemēram, IT pakalpojumu vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji.

Personas dati netiks pārsūtīti saņēmējiem ārpus Uzņēmuma. Lai gan ERA ir kopīgs pārzinis ar Dalības raidorganizācijām un Uzņēmumu saistībā ar Telebalsošanu, Uzņēmums nepārsūtīs Jūsu personas datus ERA un Dalības raidorganizācijām, kuras no Uzņēmuma saņems tikai anonimizētus rezultātus iepriekš minētajiem nolūkiem.
 Tiks publicēti tikai apkopotie un anonimizētie rezultāti.

Vai personas dati tiks nosūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju?

Balsis, kas nodotas ārpus Vācijas, tiks nodotas Uzņēmumam Vācijā, lai tās apstrādātu, un tālāka nodošana netiks veikta. Uzņēmums nepārsūtīs personas datus uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices vai Apvienotās Karalistes.

Cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus?

Uzņēmums apstrādās un uzglabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas līgumsaistības un juridiskās saistības.

Tiklīdz personas dati vairs nav nepieciešami līgumisko vai juridisko saistību izpildei, tie tiks regulāri dzēsti, ja vien to turpmāka apstrāde - uz noteiktu laiku - nav nepieciešama šādiem nolūkiem:

 • Ar komerctiesībām un nodokļu likumiem saistīto uzglabāšanas pienākumu izpilde;
 • Vācijas Komerclikums (HGB), Nodokļu kodekss (AO), Likums par noziedzīgo iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (GwG). Šajos tiesību aktos parasti ir noteikti glabāšanas termiņi arhivēšanas un dokumentēšanas vajadzībām - no diviem (2) līdz desmit (10) gadiem.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt to labošanu, ja tie ir nepareizi, vai dzēšanu, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti.

Dažos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu, datu pārnesamību vai iebilst pret apstrādi. Jebkurā laikā var atsaukt jebkādu piekrišanu, ko esat devis, lai mēs apstrādātu jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana attiecas tikai uz turpmāk veicamo apstrādi. Apstrāde, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, netiek skarta.

Jūs varat izmantot savas tiesības, nosūtot pieprasījumu pa pastu uz adresi [email protected].

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde ir datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpums, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai vieta, kur noticis pārkāpums.

Kā jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistiem?

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par šo Paziņojumu par konfidencialitāti, varat sazināties ar:

Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz [email protected]

Spēkā stāšanās datums un izmaiņas

Šis Paziņojums par konfidencialitāti ir spēkā no 2024. gada 19. aprīļa.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt, grozīt, papildināt vai dzēst šī Paziņojuma par konfidencialitāti daļas.

Dalībvalstu raidorganizācijas.

 Name

Street

ZIP/Postal Code

City

Country/Region

Radiotelevisioni Shqiptar

Rruga Ismail Qemali 11

1008

 

Tirana

ALBANIA

Public Television Company of Armenia CJSC

26 G. Hovsepyan Str.

0047

Yerevan

ARMENIA

Special Broadcasting Service

14 Herbert Street

NSW 2064

Artarmon

AUSTRALIA

Oesterreichischer Rundfunk

Hugo-Portisch-Gasse 1

1136

Vienna

AUSTRIA

Ictimai

241 Sharifzadeh

1012

Baku

AZERBAIJAN

Radio-Télévision Belge de la Communauté française

52 Boulevard Auguste Reyers

1044

Brussels

BELGIUM

Hrvatska Radiotelevizija

Prisavlje 3

10000

Zagreb

CROATIA

Cyprus Broadcasting Corporation

Rik Avenue 2120 Aglantzia

1397

Nicosia

CYPRUS

Ceska Televize

Kavci Hory

14070

Praha 4

CZECHIA

 

DR

DR Byen, Emil Holms Kanal 20

0999

Copenhagen

DENMARK

Eesti Rahvusringhaaling - Estonian Public Broadcasting

Gonsiori 27

15029

Tallinn

ESTONIA

Oy Yleisradio Ab

Radiokatu 5

24

Helsinki

FINLAND

France Télévisions

7, Esplanade Henri de France

75015

Paris Cedex 15

FRANCE

Georgian Public Broadcaster

68, M. Kostava Street

0171

Tbilisi

GEORGIA

Norddeutscher Rundfunk

Rothenbaumchaussee 132-134

20149

 

Hamburg

GERMANY

Hellenic Broadcasting Corporation

432 Messogheion Avenue

15342

Agia Paraskevi, Athens

GREECE

Rikisutvarpid (Icelandic National Broadcasting services

Efstaleiti 1

150

Reykjavik

ICELAND

Raidio Telefis

Eireann

Donnybrook

 Dublin 4

IRELAND

Israeli Public Broadcasting Corporation

Kremenetsky 6

6789906

Tel Aviv

ISRAEL

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Viale Mazzini 14

00195

Rome

ITALY

Latvijas Televizija

Zakusalas Krastmala 3

1509

Riga

LATVIA

Lietuvos Radijas Ir Televizija

S. Konarskio st. 49

03123

Vilnius

LITHUANIA

RTL

3, boulevard Pierre Frieden

L-1543

Kirchberg

LUXEMBOURG

Public Broadcasting Services Ltd.

75 St Luke's Road

PTA 1022

G'mangia

MALTA

Teleradio-Moldova

 1, Miorita Street

2028

Chisinau

MOLDOVA

Nederlandse Publieke Omroep

Bart de Graaffweg 2

1202 JJ

Hilversum

NETHERLANDS

Norsk Rikskringkasting AS

Areg RM 11

0340

Oslo

NORWAY

Telewizja Polska SA

Ul. J.P. Woronicza 17

00-999

Warszawa

POLAND

Radio e Televisao de Portugal

Av Marechal Gomes da Costa 37

1849-030

Lisboa

PORTUGAL

San Marino RTV

Viale J. F. Kennedy 13

47890

San Marino

SAN MARINO

Radiotelevizija Srbije

Takovska 10

11000

Belgrade

SERBIA

Radiotelevizija Slovenija

Kolodvorska, 2

1550

Ljubljana

SLOVENIA

Radiotelevision Espanola

Despacho 3/138. 3 Planta, Avenida Radiotelevision 4

28223

Pozuelo De Alarcon

(Madrid)

SPAIN

Sveriges Television Ab

Oxenstiernsgatan 26-34

10510

Stockholm

SWEDEN

SRF Schweizer Radio und Fernsehen

Fernsehstrasse 1-4

8052

Zurich

SWITZERLAND

Joint Stock Company "Public Broadcasting Company of Ukraine"

42, Yuriia Illienka str.

04119

Kiyv

UKRAINE

BBC - British Broadcasting Corporation

Room 103, 16 Langham Street

W1A 1AA

London

UNITED KINGDOM

 

 

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti