Dienas ziņas

Aicina izmantot VSAA pensiju un pabalstu saņemšanai mājās

Dienas ziņas

Dienas ziņas

"Papardes zieds" aptur "Karogu sistēmu"

Pēc tiesībsarga aizrādījuma Latvijā aptur speciālistu apmācības metodi bērnu aizsardzībai no kaitējošas seksuālas uzvedības

Biedrības "Papardes zieds" paziņojusi, ka, pamatojoties uz tiesībsarga atzinumu, aptur starptautiskās mācību metodikas "Karogu sistēma" izmantošanu speciālistu apmācībām Latvijā. Šodien tika rīkota preses konference, nosaucot to par atvadām no "Karogu sistēmas", kur speciālisti dalījās savā pieredzē, taču viņi ne visos jautājumos piekrīt tiesībsarga lēmumam.

ĪSUMĀ:

"Lai arī mēs pilnībā nepiekrītam tiesībsarga atzinumam par "Karogu sistēmas" kaitīgumu bērniem, jo tās būtība ir gluži pretēja, tomēr mums nākas šo lēmumu respektēt un esam izlēmuši šobrīd neturpināt šīs programmas piedāvāšanu speciālistiem. Tāpēc šodien mums skumjas atvadas no metodes, kas palīdzēja profesionāļiem izprast un rīkoties situācijās, kad viņi saskaras ar nepieņemamu seksuālo uzvedību jauniešu vidū. Vēl skumjāk, ka citas līdzvērtīgas metodes šobrīd Latvijā nemaz nav," šodienas preses konferencē teica biedrības "Papardes zieds" vadītāja Iveta Ķelle.

Vairāku gadu laikā, vadot seminārus visā Latvijā, no speciālistiem, kas strādā ar bērniem, esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju, kā mainījusies viņu zināšanas, uztvere un spēja atpazīt un reaģēt uz situācijām, kad bērni un jaunieši izpauž savu seksualitāti.

Krista Skara, psiholoģe, kas strādā ar bērniem kriminālsoda izpildē, novērojusi, ka, lai arī kriminālsoda izpildē nonākušo bērnu skaits nav liels, tomēr vērojams īpatsvars ar bērniem, kuriem ir konstatēti dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumi. Un šajos gadījumos ļoti uzkrītoši redzams, ka bērniem trūkst elementāras zināšanas un izpratnes higiēnas un seksuālajās tēmās. 

"Šie bērni nonākuši smagajā sodu izpildes sistēmā, jo pieaugušie nav spējuši apsēsties blakus un vienkāršā valodā izskaidrot, kas ir normāli un kas nav atļauts. Un tā ir mūsu, pieaugušo atbildība."

Viņa uzsvēra, ka protams, par sodāmu rīcību vienmēr ir jāziņo tiesībsargājošajām iestādēm, bet vienlaikus retoriski jautāja:

"Vai pilnīgi jebkura bērna rīcība būtu jākriminalizē? Noteikti nē!" Skara arī akcentēja vizuālo materiālu nozīmi, jo īpaši darbā ar specifiskajiem bērniem, sakot, ka pieaugušajiem ir jāspēj būt ļoti radošiem vizuālo materiālu, piktogrammu izstrādē, jo ir grupas, kas spēj uztvert tikai šādu informāciju.

Savukārt Kristiāna Kalniņa, klīniskā psiholoģe, Latvijas Universitātes doktorante psiholoģijas zinātnē, sacīja, ka cilvēka seksualitāte ir daudz plašāka par dzimumaktu, – seksuālā uzvedība ietver izpratni, sociālās normas, valodu, veselīgu ķermeņa izjūtu.

"Karogu sistēma" ir vērsta uz to, lai speciālisti mācītos ieraudzīt, atpazīt un diskutēt, runāt par šiem jautājumiem. Reizēm pieaugušie izvēlas nereaģēt vispār, jo nezina kā reaģēt. 

"Tiesībsarga atzinums parāda bīstamu tendenci Latvijas sabiedrībā, kad atbildīgās institūcijas vēlas ar regulējumu un normatīvajiem aktiem apšaubīt un kontrolēt profesionāļu darbu, radot gan valsts, gan nevalstiskajā sektorā nedrošību un bailes risināt jebkuru jautājumu, kas skar bērnu un jauniešu seksualitāti," sacīja zvērināts advokāts Rolands Bortaščenoks.

Viņš norādīja, ka tiesībsarga atzinumā, kritizējot gan Veselības, gan Izglītības un zinātnes ministriju, Bērnu aizsardzības centru (agrāko Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) un biedrību "Papardes zieds", būtībā apšauba profesionāļu spēju apzināties savas kompetences robežas un praksē rīkoties atbilstoši Latvijas tiesību aktiem.

"Neuzticēšanās profesionāļiem liek apšaubīt tiesībsarga vēlmi patiesi un dziļi izprast speciālistu un vecāku patiesās vajadzības pēc valsts atbalsta. No atzinuma nav redzams, ka tiesībsargs, vērtējot "Karogu sistēma" metodi, būtu apzinājies to, ka pārbaudes lietas izpētes priekšmets iziet tālu aiz juristu profesionālās kompetences un tiesību zinātnes robežām. Izpētes priekšmets aptver ne tikai tiesību zinātnes jautājumus, bet arī psiholoģijas, medicīnas, sociālā darba, antropoloģijas, socioloģijas un pedagoģijas zinātņu izpētes jautājumus. Tātad, lai izdarītu secinājumus par "Karogu sistēma" kā metodes piemērotību, būtu jāveic starpdisciplināra izpēte, iesaistot attiecīgo zinātņu  ekspertus, kas konkrētajā gadījumā nav ticis darīts, " norādīja Rolands Bortaščenoks.

Seksuālās izglītības jomā valstij ir jāveido sistēma

Preses konferencē Iveta Ķelle uzsvēra, ka tiesībsarga atzinumā ir saskatāma arī pozitīva nianse, ka beidzot ledus ir izkustējies un tiesībsargs atzinumā ir secinājis, ka seksuālās izglītības jomā valstij ir jāveido sistēma un ka līdz šim tikai nevalstiskās organizācijas strādājušas šajā jomā.

"Papardes zieds" ir nevalstiska organizācija, kas jau gandrīz 30 gadus sniedz informatīvu un praktisku atbalstu jauniešiem, vecākiem un pedagogiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumos.

Par seksuālo mācību bērniem un to, kā viņiem pareizi to pasniegt, tiek runāts arvien vairāk. Taču vēl joprojām nav rasts īstais risinājums.

"Patiesībā arī pašiem pieaugušajiem un profesionāļiem, kas strādā ar bērniem, pietrūkst vārdu, ar kuriem mēs varam runāt par seksualitāti, par seksuālo uzvedību. Un cik brīvi jūtas šis cilvēks! Šī tēma pati par sevi nav vienkārša. Līdz ar to ir svarīgas arī diskusijas," pauda klīniskā psiholoģe Kristiāna Kalniņa.

"Mūsu profesionāļiem nav bijusi iespēja detalizēti mācīties pēc būtības par seksualitāti un seksuālo uzvedību. Un šo trīs dienu laikā šie zīmējumi, ko tiesībsargs ir atrauti skatījies no kopējā materiāla, neesot semināros, ir tas, kas tiesībsargam ir licis veikt šo atzinumu," skaidroja biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.

Pēc mācību apturēšanas biedrība gaidīs valsts izstrādātos materiālus. Tos, visticamāk, varēs redzēt maijā.

Virzība pretī seksuālās un reproduktīvās izglītības ieviešanai skolās

Paula Dēvica no Latvijas Radio pastāstīja, ka tieši šodien Saeimas cilvēktiesību komisijā deputāti un atbildīgās ministrijas nolēma straujāk virzīties pretī seksuālās un reproduktīvās izglītības ieviešanai skolās. Dati diemžēl rāda, ka problēmas, ko esam arī iepriekš izcēluši – nepilngadīgo grūtniecības, tostarp, agrīni aborti, seksuāli transmisīvo slimību izplatība, dzimumnoziegumu izplatība – šīs problēmas mazumā neiet. Turklāt nozares organizāciju veiktos pētījumos apstiprinās, ka lielākais cēlonis ir izglītības trūkums par seksuālajiem un reproduktīvajiem jautājumiem.

Zināšanu trūkst ne tikai bērniem un viņu vecākiem, bet arī speciālistiem.

Šajā kontekstā īpaši būtiska ir šodienas ziņa no organizācijas "Papardes zieds", kura jau 30 gadus tur rūpi par seksuālo izglītību Latvijā – proti, brīvprātīgā formātā – vairs speciālistu apmācībai netiks izmantota Beļģijā izstrādāta "Karogu sistēma".

Tas ir metodisko materiālu kopums, kas palīdz speciālistiem izprast bērnu un jauniešu seksuālo attīstību un uzvedību, kā arī saprast, kāda seksuālā uzvedība ir atbilstoša konkrētos vecumposmos.

Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa akcentēja: "Kā viens no piemēriem, kas šajā grāmatā tika minēts, ka tajā situācijā, kad bērnam ir romantiskas attiecības ar citu cilvēku, – viņš drīkst atkailināties kameras priekšā. Bet mēs pilnīgi visi zinām, ka interneta vidē atkailināšanās ir liels risks, ka šis cilvēks to var nofilmēt un ielikt sociālo mediju vidē un izmantot citiem mērķiem."

Šie materiāli nav noteikumi, ko bērns drīkst vai nedrīkst kameras priekšā, bet gan skaidrojoši materiāli speciālistiem. Tātad tiesībsarga ieskatā tos izmantot nedrīkst. Vienlaikus tiesībsargs aicināja valsts iestādes veidot Latvijai atbilstošus materiālus.

Vairāki eksperti tiesībsarga vērtējumam nepiekrīt. Organizācijas "Papardes Zieds" vadītāja Iveta Ķelle: "Meklējot materiālu, mēs skatījāmies pēc būtības, kas ir vajadzīgs Latvijas speciālistiem, un arī domājam par to, ka ikviens profesionālis, jomā strādājošs var izvērtēt attiecīgas metodes attiecībā pret likumisko bāzi Latvijā.

Cerēsim, ka tiešām uz tiesībsarga aicinājumu valsts iestādes atsauksies un izveidos sistēmu, kas ir Latvijai vajadzīga.

Speciālisti semināros līdz šim atzinīgi vērtējuši šos materiālus, atgādināšu, ka to izmantošana arī ir pilnībā brīvprātīga – tā nav kāda obligāta programma."

Advokāts  Rolands Bortaščenoks uzskata, ka tiesībsarga atzinums parāda bīstamu tendenci: "Atbildīgās institūcijas vēlas ar regulējumu un normatīvajiem aktiem apšaubīt un regulēt profesionāļu darbu, radot gan valsts, gan nevalstiskajā sektorā bailes un nedrošību risināt jebkuru jautājumu, kas skar bērnu un jauniešu seksualitāti. Tiesībsargs demonstrē brīnišķīgu spēju risināt abstraktus juridiskus kāzusus un prasmi tos kvalificēt nacionālajiem tiesību aktiem."

"Papardes zieds" arī aicina tiesībsargu pārskatīt savu lēmumu.

Bet šobrīd materiālus vairs neizmantos. Tad vien jāgaida, kad līdz kādam rezultātam nonāks atbildīgās ministrijas, kuras šobrīd apņēmušās virzīties uz priekšu seksuālās izglītības ieviešanā.

KONTEKSTS:

Pēc tiesībsarga atzinuma aptur "Karogu sistēmas" metodes izmantošanu seksuālas izglītības speciālistu apmācībās Latvijā. Biedrībā "Papardes zieds" izmantotā Beļģijā izstrādātā "Karogu sistēma" – metodisko materiālu kopums, kas palīdz speciālistiem izprast bērnu un jauniešu seksuālo attīstību un uzvedību, kā arī saprast, kāda seksuālā uzvedība ir atbilstoša konkrētos vecumposmos –, pēc tiesībsarga vērtējuma neatbilst Latvijas normatīvajiem aktiem.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti