Politiskā partija "Tautas varas spēks"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Foto Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Izglītība Darba vieta Kandidātu šķirotava Soc.tīkli
Valentīns Jeremejevs 1976 Augstākā SIA "Dārziņu Nami" valdes loceklis.
Aivars Smans 1966 Augstākā Ukrainas tirdzniecības centrs, valdes loceklis.
Uldis Freimantāls 1981 Augstākā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Zemes pārvaldības nodaļas vadītājs.
Igors Tihomirovs 1976 Augstākā SIA EUROLOGI, valdes priekšsēdētājs.
Andrejs Ivanovs 1974 Augstākā JANIO SIA valdes loceklis Politiskā partija Tautas varas spēks revīzijas komisijas loceklis
Aleksejs Apanasovs 1988 Vidējā SIA MVP LATVIA - direktors.
Vladislavs Valentins 1963 Vidējā i.u. Valentinskorp. īpašnieks
Vija Rumpāne 1958 Augstākā P. Jurjāna mūzikas skola, skolotāja
Ivars Dombrovskis 1959 Augstākā Dobeles prāta sporta kluba prezidents.
Arnolds Babris 1964 Vidējā A/S "Brīvais Vilnis" valdes priekšsēdētājs
Solvita Ļevdanska 1988 Vidējā pašnodarbināta
Aigars Egle 1981 Pamata Biedrība "Tautas kustība par cilvēka tiesībām" valdes priekšsēdētājs
Aivars Ratnieks 1966 Vidējā ZS "Ratnieki" īpašnieks
Dmitrijs Kuzņecovs 1972 Augstākā pašnodarbināta persona
Aleksandra Kolidzeja-Analte 1989 Augstākā SIA "ELARIKO" valdes priekšsēdētāja
Nataļja Jaščeltova 1975 Vidējā pašnodarbināta persona
Aleksandrs Miņins 1966 Augstākā Rīgas Pašvaldība, Rīgas Pārdaugavas pamatskola, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā.
Andris Bartkevičs 1959 Augstākā Z/S "Lejiņas" Lauksaimnieks
Partijas programma
Latvijas Tautas balss Eiroparlamentā!
Latvija kopš 2004.01.05. ir ES dalībvalsts. Vai Latvijas balss ir
kaut reizi sadzirdēta, un tās suverenitāte stiprināta? Vai tiek ievērotas
Latvijas nacionālās vajadzības? Nē. Tikai ubagu dāvanas sociālās drošības vietā.
Ekonomiskās attīstības un darba vietu vietā ir tikai sveši lēmumi un svešas preces.
Visu valstu galvenā vērtība ir iedzīvotāji, kā arī to nacionālās vērtības. Jālikvidē
vairāku pilsonību institūts, kas pieļauj politisko manipulāciju. Svarīgi panākt, lai
Latgaļu valoda arī ieņemtu nozīmīgu vietu starp visām ES valsts valodām.
Šobrīd Latvija jau ir zaudējusi vismaz 30 procentus iedzīvotāju kopš iestāšanās ES.
Cilvēki izbrauc no Latvijas, tāpēc ka neatrod darba iespējas, kas uzlabotu savām ģimenēm
dzīves kvalitāti, kā arī nejūtas aizsargāti no valsts institūcijām. Tas notiek tāpēc, ka ES
Parlamentā netiek aizstāvēta mūsu valsts ražošana, proti, rūpniecības un lauksaimniecības
attīstība. Par ko cīnās ES? Tikai par svarīgākām pozīcijām un amatiem EP, bet ne par svarīgām
pozīcijām Latvijai. Jau 20 gadus Latvija ir Eiropas valstu savienības saimē, kuras laikā bija paredzēts
izlīdzināt piešķirto subsīdiju apmēru visām ES valstīm. Tam bija jābūt vienādi konkurētspējīgi risinātam
jautājumam, kas dotu iespējas nepaklausīgās valstis atstāt bez balss tiesībām un ar Briseles lēmumiem
bremzēt to ekonomisko attīstību. Pateicoties nepareizai politiskai gribai jau saskatāmas ES drupšanas
pazīmes. Izzūd kopējās izaugsmes iespējas, sākas demogrāfiskās krīzes, veidojas ekonomiskas un
enerğētiskās krīzes.
Nepieciešamā finansējuma trūkuma dēļ Latvijā mirst 10000 cilvēku, kuri nesagaida savu rindu uz
medicīniskām procedūrām. Jāpieprasa ES izvērtēt korumpētības pakāpi mūsu valstī, gan valsts
pārvaldēs strādājošo neatbilstību iedzīvotāju skaitam, gan valsts ieguldītos naudas līdzekļus stratēģiski
nepamatotos un nevajadzīgos projektos. Militārie draudi un ekonomiskā nestabilitāte nav likvidējama ar
bruņošanos un neracionālo Zaļo politiku, kura tiek uzspiesta centralizēti kādu monopolkoncernu
vajadzībām. Jāpanāk, lai visas ES valstis atzīst, ka Latvijas austrumu robeža ir visas ES kopējā robeža.
Tās aizsargāšanā ir jāpiedalās visām ES valstīm, sniedzot gan tehnisku atbalstu, gan sedzot visus
finansiālos izdevumus no kopējiem ES līdzekļiem.
Mēs pārstāvam konservatīvās vērtības un pieprasām ES ievērot mūsu suverēnās valsts likumdošanu,
kur atbilstoši Satversmei, valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti, ğimeni,
vecāku un bērnu tiesības. Tautas Varas Spēks iet uz EP vēlēšanām ar pārliecību, ka Latvijai ir jāturpina
sava nacionālā interešu politika. Mēs iestājamies par brīvu, drošu, neatkarīgu un attīstītu Latvijas
valsti ES!