"Centra Partija"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Foto Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Izglītība Darba vieta Kandidātu šķirotava Soc.tīkli
Inna Djeri 1978 Augstākā Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Domes deputāte. Eiropas parlaments, Eiropas Parlamenta deputātes palīdze.
Miroslavs Mitrofanovs 1966 Augstākā 1. Rīgas domes deputāts
Normunds Grostiņš 1964 Augstākā Latvijas Nākotnes Institūts, valdes priekšsēdētājs. Eiropas parlaments, Eiropas Parlamenta deputātes palīgs
Jūlija Sohina 1977 Augstākā Eiropas Parlaments, Eiropas Parlamenta deputātes palīdze
Jeļena Osipova 1980 Vidējā Partijas LKS Liepājas teritoriālās organizācijas vadītāja,
Jekaterīna Stehnovska-Slavska 1979 Augstākā SIA Stream Labs - Izpilddirektore, SIA TELESTRIDER - Valdes locekle, DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA - Īpašumu pārvaldīšanas komisija / komisijas locekle
Andris Vurčs 1983 Vidējā Oiaines novada pašvaldība, Domes deputāts.
Anna Bondere 1980 Augstākā "LKS" projektu vadītāja
Juris Aleksejevs 1996 Vidējā Centra partija, izpilddirektors. PAMATS-LV, valdes loceklis
Andrejs Pagors 1986 Augstākā Eiropas Parlaments, Eiropas Parlamenta deputāta palīgs;
Partijas programma
“Centra partijas” deputāti Eiropas Parlamentā strādās, lai panāktu MIERU, garantētu PAMATBRĪVĪBAS, attīstītu sabiedrības SOLIDARITĀTI, vienotus Eiropas standartus sociālajā palīdzībā, izglītībā, veselības aprūpē un atbalstītu ĢIMENES ar bērniem.
Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība un Rietumi kopumā pieļāva katastrofālu kļūdu, atsakoties no kolektīvās drošības telpas izveides Eiropā pēc Aukstā kara beigām. Par vienu no šīs kļūdas rezultātiem ir kļuvis šodienas reģionālais karš, kas tuvākajos gados var pāraugt visaptverošā karā starp Krieviju un NATO, kas var iznīcināt cilvēci. Uguns pārtraukšana un ilgtermiņa miera panākšana Eiropā ir nākamā Eiropas Parlamenta sasaukuma galvenais izaicinājums. Mūsu deputāti vienmēr ieņems skaidru un nepārprotamu pretkara pozīciju.
Mēs iestājamies par ilgtspējīgu un taisnīgu mieru visā kontinentā - no Lisabonas līdz Vladivostokai, no ‎ Ziemeļu Ledus okeāna līdz Sīnāja pussalai.
“Centra partijas” deputāti Eiropas Parlamentā turpinās partnerpartijas PCTVL un LKS deputātes Tatjanas Ždanokas darbu, lai aizsargātu mazākumtautību un nepilsoņu tiesības, cīnītos pret neonacisma uzplaukumu, ieviestu vienotus darba atalgojuma standartus, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī nodrošinātu investīcijas Eiropas Savienības valstu un reģionu attīstības izlīdzināšanai.
Konstatējot, ka pēdējās desmitgadēs ES par dominējošo tendenci cilvēktiesību jomā kļuvis LGBT atbalsts, mēs panāksim, lai nacionālo un lingvistisko minoritāšu tiesības kļūtu par prioritāti, kā arī aizstāvēsim reliģisko kopienu tiesības.
Mēs esam pret naida runu, vārda brīvības ierobežošanu un mazākumtautību, tostarp Latvijas Republikas krievvalodīgo iedzīvotāju, apspiešanu. Mēs esam par beznosacījumu pastāvīgās uzturēšanās atļauju atjaunošanu tiem Krievijas pilsoņiem, kuri ir bijuši Latvijas nepilsoņi. Visiem Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem, jo īpaši nepilsoņiem, ES kompetences ietvaros būtu jāgarantē tādas pašas tiesības kā ES pilsoņiem.
No Eiropas Parlamenta tribīnes mēs turpināsim iestāties pret krievu un citu mazākumtautību valodu lietošanas aizliegumu Latvijas izglītības sistēmā. Lielāko Eiropā dzīvojošo nacionālo grupu valodām, tostarp krievu valodai, jākļūst par ES oficiālajām valodām.
Lai pārvarētu demogrāfisko krīzi, Eiropas Savienībai ir jānodrošina psiholoģiskie, sociālie un materiālie apstākļi ērtai dzīvei ģimenēm ar bērniem. ES būtu jāpārskata ES fondu izmantošanas prioritātes, lai visu ES valstu iedzīvotājiem, tai skaitā jauniešiem, radītu labvēlīgus ekonomiskos apstākļus pašrealizācijai savās dzimtajās valstīs.
Mūsu EP deputāti apturēs izglītības sistēmas degradāciju, nodrošinās vienotu Eiropas izglītības finansēšanas standartu izstrādi, tās pieejamību un kvalitāti visiem bērniem neatkarīgi no vecāku materiālās labklājības un izcelsmes.
Eiropas Savienībai ir jāaizsargā to grupu intereses, kuras pašreizējās sistēmiskās krīzes apstākļos ir visvairāk apdraudētas. Centra partijas pārstāvji Eiropas Parlamentā veicinās kopēju ES standartu ieviešanu minimālo ienākumu, sociālās palīdzības (jo īpaši komunālo maksājumu, medikamentu un medicīnas pakalpojumu apmaksas), pensiju un cilvēkiem ar invaliditāti atbalsta jomās.
Pārejai uz jaunu energoefektīvu ekonomiku un atjaunojamiem enerģijas avotiem nav jānotiek uz Eiropas iedzīvotāju rēķina, liedzot viņiem iespēju izmantot privāto transportu, tradicionālo pārtiku un iestumjot tos nabadzībā. Mēs ierosināsim tiešu bezmaksas sabiedriskā transporta subsidēšanu no ES līdzekļiem.
Eiropas Savienībai būtu jāpaplašina garantijas pirmā norēķinu konta atvēršanai, attiecinot tās ne tikai uz fiziskām, bet arī uz juridiskām personām.
Eiropas Savienībai jākļūst par savienību, kas ir balstīta uz solidaritāti starp tautām, kopienām un reģioniem. Nē! - nacionālajam egoismam un vēsturiskai atriebībai. Jā! - kompromisiem, brālīgam atbalstam un kristīgai mīlestībai!
“Centra partijas” priekšvēlēšanu programma izstrādāta kopīgi ar partnerpartiju Latvijas Krievu savienība un sakrīt ar mākslīgi un netaisnīgi izslēgtās no velēšanām politiskās apvienības PAMATS-LV (Politiskā Apvienība Mieram, Augšupejai, Taisnīgumam un Solidaritātei) programmu.
Mūsu devīze:
Tā nevar palikt - un nepaliks,
Lai ledus cik stiprs, cik skaisti mirdz,
Pēc brīva, pēc dzīva ilgojas sirds -
Tā nevar palikt, tā nepaliks:
Līdz pašam PAMATAM jauns viss tiks!