Ziņojumu dēlis

Tev noteikti rūp, kas notiek tavā novadā un, iespējams, TIEŠI TU zini, ko ieteikt tiem, kas grib vadīt tavu novadu. Noasfaltēta iela? Korim sapirkti jauni tērpi? Vēlēšanas taču tuvojas! Bet kas ir darīts vai ignorēts visus šos 4 gadus? Runā!
Pievienot komentāru
Alsungas novads Piedalies diskusijā
Aivars Sokolovskis (politiķis)
7) Jauniešus atbalstām ar telpām savas uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī atbalstām ar dzīvojamās platības iedali. Pašvaldībā strādā arī projektu koordinatore, kuras pienākumos ietilpst darbs ar jauniešiem, līdz ar to jaunieši tiek iesaistīti dažādu pasākumu organizēšanā un iesaistīti saturīga brīvā laika pavadīšanā. Nodrošinām jauniešiem darba vietas vasaras brīvlaikā, piemēram, par gidiem tūrisma sezonā u.c. Organizējam sporta pasākumus un sporta komandas. Katru gadu godinām jaunos uzņēmējus, motivējot arī citus uzsākt uzņēmējdarbību. Savukārt ar lielāko ražošanas uzņēmumu SIA “Venta FM” ir ļoti laba sadarbība jauniešu nodarbinātības veicināšanā. Konsultējam jauniešus un arī citus iedzīvotājus par projektu un investīciju piesaistes iespējām. Sadarbojamies ar LIAA Kurzemes biznesa inkubatoru par jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Ar cieņu, Alsungas novada domes priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis
Alsungas novads Piedalies diskusijā
Aivars Sokolovskis (politiķis)
6)Nav taisnība, ka sabiedriskais transports kursē 1 reizi dienā, transports uz un no Kuldīgas tiek nodrošināts 5 reizes dienā plkst.4.00; 7.00; 9.00; 15.30, 17.30. Uz Alsungas centru nodrošinām pašvaldības transportu no vietām, kur nekursē sabiedriskais pārvadātājs novada ietvaros. Tiks risināts jautājums arī par transporta nodrošināšanu uz Ventspils novada Jūrkalni, lai nodrošinātu savienojumu ar Ventspils-Liepāja maršruta autobusu. Veiksim iedzīvotāju aptauju par papildus maršrutu un vēlamo kursēšanas laiku nepieciešamību. Apzinām uzņēmējus, kuri ir gatavi nodrošināt iedzīvotāju pārvadājumus pēc nepieciešamības.
Alsungas novads Piedalies diskusijā
Aivars Sokolovskis (politiķis)
4)Neredzu pašreiz šķēršļus, lai novads nevarētu pastāvēt, taču nākotnē viss atkarīgs no valsts politikas un novadu reformām. Līdz šim esam spējuši nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus iedzīvotājiem. 5)Administratīvās izmaksas neveido tikai personāla atalgojums, bet pie tām tiek pieskaitīti arī citi izdevumi, piemēram, skolēnu, olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana, iedzīvotāju godināšanas pasākumi utt.. Lai statistiski neradītu iespaidu, ka administrācijas izdevumi ir lieli, tiks veiktas izmaiņas grāmatvedības uzskaitē.
Alsungas novads Piedalies diskusijā
Aivars Sokolovskis (politiķis)
3)Alsungas novads Eiropas fondu līdzekļus ir apguvis sava budžeta līdzekļu iespēju robežās, taču ir bijuši arī citi šķēršļi, piemēram, ūdenssaimniecības sakārtošanu nebija iespējams realizēt dēļ ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu piederības privātam uzņēmējam, taču šinī plānošanas periodā arī nevaram apgūt iepriekšminētos līdzekļus, jo novadā iedzīvotāju skaits nesasniedz 2000, kā nosaka Ministru kabineta noteikumi. Diemžēl Eiropas finansējuma apguvē bija iestājusies pauze, jo iepriekšējais sasaukums bija iesācis projektus, kurus sava sasaukuma perioda sākumā pabeidzām, bet, savukārt jaunā plānošanas perioda projektu ieviešana kavējās valsts līmenī.
Alsungas novads Piedalies diskusijā
Aivars Sokolovskis (politiķis)
2)Darbi, kas neizdevās, jāpiemin, ka neizdevās realizēt projektu par tirdzniecības namiņa izbūvi, dēļ būvprojekta un būvniecības cenu sadārdzinājuma. Otrs darbs, kas neizdevās un par ko deputāti nespēja vienoties ir ātruma ierobežojošās barjeras uzstādīšanu Alsungas centrā. Neguvām arī atbalstu LEADER projektā par vienota rotaļu laukuma un atpūtas vietas izveidi Alsungā, taču rūpējoties par bērniem, pašu spēkiem un budžeta līdzekļiem uzstādījām 2 nelielas rotaļu iekārtas Alsungā.
Alsungas novads Piedalies diskusijā
Aivars Sokolovskis (politiķis)
Lai Alsungai piesaistītu tūristus un veicinātu ar tūrismu saistīto uzņēmējdarbību, Alsungas novads katru gadu piedalās starptautiskajā BALTTOUR tūrisma izstādē. Alsungas novada dome sniedz finansiālu atbalstu biedrībām dažādu projektu līdzfinansēšanai. Šogad to saņems biedrība EKC ,,Suiti’’ austuves telpu remontam un tautastērpu iegādei Suitu kāzu uzvedumam, kā arī biedrība ,,Suitu kultūras mantojums’’ grāmatas izdošanai. Skolēnu drošības uzlabošanai tika izbūvēta gājēju pāreja Skolas ielā un trotuārs uz skolu. Atbalstu saņēmis EST-LAT pārrobežu projekts UNESCO kultūras mantojums, kurā būs diezgan jūtams atbalsts Alsungas tūrisma uzņēmējiem. Esam iesaistījušies iedzīvotāju veselības uzlabošanas un slimību profilakses projektā, kas turpināsies 3 gadus.
Alsungas novads Piedalies diskusijā
Aivars Sokolovskis (politiķis)
Uzsākts darbs pie grants ceļa 3.4 km garumā rekonstrukcijas projekta, lai 2018.gadā to varētu realizēt. Sadarbojoties Alsungas novada domes speciālistiem un VUGD, kā arī pateicoties pašu ugunsdzēsēju darbam, tika uzcelts un atklāts jauns sportistu-ugunsdzēsēju treniņu tornis. Lai saglabātu Alsungas vidusskolu un samaksātu pedagogiem par mācību darbu klasēs, kurās skolēnu skaits mazāks par normatīvos noteikto, novada dome piešķīra papildus finansējumu no pašvaldības budžeta. Arī 2016. gadā PII ,,Miķelītis” pedagogi, kuriem tiek maksāts no pašvaldības finansējuma, tika pie algas palielinājuma. 2016. gadā pirmo reizi Alsungā svinējām krāšņus un gardus “Suitu rauša svētkus”. 2017.gads iesācies ar darbu pie ,,Ūdenssaimniecības attīstības projekta’’ realizēšanas, lai uzstādītu ūdens atdzelžošanas iekārtas diviem novada artēziskiem urbumiem.
Alsungas novads Piedalies diskusijā
Latvijas Sabiedriskie mediji
Alsungas novada domes priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis savu atbildi uz Tautas panorāmas jautājumiem atsūtīja epastā. Skatīt atbildes pielikumā.
Sējas novads Piedalies diskusijā
Latvijas Sabiedriskie mediji
Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš savu atbildi uz Tautas panorāmas jautājumiem atsūtīja epastā. Skatīt atbildes pielikumā.
Olaines novads Piedalies diskusijā
Andris Bergs (politiķis)
6) Fiziski savam īpašumam var piekļūt visi Dārzkopību teritorijās esošie nekustamo īpašumu īpašnieki. Pašvaldība neatbalsta fizisku Dārzkopības kooperatīvu koplietošanas ceļu ierobežošanu ar “šlagbaumiem”, vārtiem utml. Strīdus objekts ir tikai divu pušu – Dārzkopības kooperatīva, kurš ir koplietošanas zemes īpašnieks un uzturētājs un atsevišķā zemes īpašnieku iespēja vienoties par koplietošanas teritorijas uzturēšanas izdevumu apmaksu (apmēram 6 EUR mēnesī) 7)Šajā gadā tiks izbūvēta asfaltbetona virskārta. Nākotnē (5-10gadu laikā) tiks izbūvēta pilnvērtīga iela. 8) Lai to vērtē vēlētājs, izdarot izvēli pašvaldību vālēšanās
Olaines novads Piedalies diskusijā
Andris Bergs (politiķis)
5) Turpinājums. Šobrīd plānojuma izstrāde vēl ir procesā, jūnija, jūlija mēnesī sagaidāma publiskā apspriešana, kad ar detalizētiem priekšlikumiem tiks iepazīstināti visi Olaines novada iedzīvotāji. Turpināsim Dārzkopības kooperatīvu projektu, t.sk. meliorācijas grāvju, ceļu, ielu apgaismojuma, sporta un bērnu rotaļu laukumu izveidei un sakārtošanu, atbalstot tos ar pašvaldības līdzfinansējumu līdz 80% apmērā. Pēdējos 4 gados veiktas investīcijas Dārzkopības kooperatīvu infrastruktūrā gandrīz 500 000eur apmērā (Līdzfinansējumu saņēmuši šādi Dārzkopības kooperatīvi Celtnieks, Tiltiņi, Gavana, Ostnieks, Druva, Liepas, Jāņupe-2, Straume, Puriņi, Lazdas, Ozollejas, Vizbuļi, Tulpe, Bērziņi, Zīles u.c.).
Olaines novads Piedalies diskusijā
Andris Bergs (politiķis)
5) Vēlamies panākt sabalansētu, loģisku un saimniecisku Olaines novada Olaines pagasta ciemu attīstību. Domesdeputāti 2016. gadā pieņēma lēmumu uzsākt izstrādāt Olaines novada vietējas nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrādi. Šī plānojuma mērķis ir izpētīt esošo situāciju Medemciema, Jāņupes un Pēternieku apkaimēs un pārējās (Virši, Ezītis, Galiņi, Cīrulīši, Olaines pilsēta) dārzkopību sabiedrību teritorijās. Balstoties uz esošās situācijas izpēti, tiks izstrādāti priekšlikumi vietējās nozīmes centru attīstībai un, izvērtējot ciemu attīstības perspektīvas, izstrādāti kritēriji turpmākai šo teritoriju attīstībai. Tematiskā plānojuma risinājumi tiks iekļauti Olaines novada teritorijas plānojumā un Olaines novada attīstības programmā, identificējot nepieciešamās rīcības un investīcijas.
Olaines novads Piedalies diskusijā
Andris Bergs (politiķis)
4)Diemžēl atturēšos no komentāra par konkrēto gadījumu, jo sociālajā jomā ir svarīgi zināt visas detaļas par konkrēto cilvēku un gadījumu, lai varētu izsmeļoši sniegt atbildi, bet Olaines novada pašvaldība nodrošina kompleksu, vispusīgu sociālo palīdzību mazturīgajiem, t.sk. Medikamentu un medicīnas preču iegādei, Ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem (t.sk. zobārsta apmeklējumam), Apkures izdevumu segšanai u.c.
Olaines novads Piedalies diskusijā
Andris Bergs (politiķis)
3) Ja pareizi sapratu jūsu aprēķinā ir ņemti vēra arī Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas centralizēto eksāmenu rezultāti, kuras izglītības kvalitāti mēs diemžēl nevaram ietekmēt, jo viņi ir Izglītības ministrijas tiešā pakļautībā. Ja skatītos tikai pašvaldības skolu rādītājus tad rezultāts būtu labāks 61,21% un attiecīgi 17.vieta starp labākajiem novadiem. Tas gan nemaina mūsu uzstādījumu tiekties uz izcilu izglītības kvalitāti. Te iet runa, gan par esošo pedagogu kvalifikācijas celšanu, tai skaitā piedaloties ES projektos, gan par jaunu kvalificētu pedagogu piesaisti (nodrošinot tos ar dienesta dzīvokļiem, un no nākamā gada, līdzfinansējot veselības apdrošināšanu), gan par skolēnu motivāciju (stipendijas labākajiem vidusskolniekiem), gan skolu infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidi.
Olaines novads Piedalies diskusijā
Andris Bergs (politiķis)
1) Esam izveidojuši ekonomiski attīstītu novadu ar labu infrastruktūru, kurā ir ģimenei labvēlīga dzīves, atpūtas un darba vide. LSDSP deputātiem vienmēr pirmajā vietā ir bijis cilvēks – cilvēks, kurš grib Olainē veidot ģimeni un rast šeit laba darba iespējas, kvalitatīvi izskolot savus bērnus, nodrošināt sev un bērniem plašas atpūtas un sporta iespējas, gūt sociālo atbalstu vecākiem un labklājību visai ģimenei kopumā. Īstenojot sociāli atbildīgu politiku, mērķtiecīgi esam izveidojuši sociālā atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniedzot finansiālo atbalstu ikdienas vajadzību nodrošināšanai.