Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Krāslavas novads

Partijas piederība: Latvijas Reģionu apvienības valdes loceklis

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Pirmā iniciatīva būs saistīta ar valdības deklarācijas sagatavošanu, kurā ir skaidri jāieraksta mērķis par reģionālās nevienlīdzības mazināšanu un konkrēti rezultāti, kas jāsasniedz nākamo 1-4 gadu laikā.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
- Izveidots Latgales administratīvais reģions (ar konkrētu ministriju funkciju deleģējumu un finansējumu);
- Apturēta Latgales depopulācija;
- Darba vietu pieaugums Latgalē;
- Atbalsts reģiona līmeņa NVO;
- LSM saturs bērniem arī latgaliešu valodā.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Katrai partijai par pienākumu ir jāuzdod reģionālo nodaļu veidošana. Daļa valsts finansējuma, kas šobrīd paredzēta partijām, uzreiz jānovirza Sabiedriskajam medijam, politiski izglītojošu raidījumu radīšanai. Vienmandāta apgabalu izveide.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Maģistra grāds vadības zinībās
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2004 Bakalaura grāds ekonomikā
Vidējā Ezernieku vidusskola 2000 Vispārējā
Darbavieta Amats
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" Valdes loceklis
Dagdas Tūrisma informācijas centrs Vadītājs
Latgaliešu kultūras biedrība Valdes loceklis
Nodibinājums “Vladislava Loča fonds” Padomes loceklis
Biedrība “Latgolys Saeima” Valdes loceklis
Jaunumi