Dzimšanas gads: 1975

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ugāles stadiona rekonstrukcija, lai pēc internāta sakārtošanas sekotu nākamais posms - stadiona rekonstrukcija un, iespējams, sporta ievirze būtu priekšnoteikums vidusskolas pastāvēšanai ilgtermiņā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kultūru un izglītību, jauniešu organizācijas, jo ieguldījumi cilvēkresursos un kultūrā veicina cilvēkkapitāla attīstību, kas, savukārt, dod pamatu ekonomiskajai attīstībai un līdz ar to ikviens dzīvo labāk, tai skaitā seniori.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Izglītības infrastruktūrā (tai skaitā Ugāles stadions), skolu un PII laikmetīgā nodrošinājumā (mācību līdzekļi, tehnoloģijas), ceļu un ielu infrastruktūrā un mājokļu pieejamības paaugstināšanā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Kultūras Akadēmija 2005 Teātra režija, maģistrs
Augstākā Latvijas Kultūras Akadēmija 1999 Kultūras teorija un menedžments, bakalaurs
Darbavieta Amats
IK "Mežloki" īpašnieks
Jaunumi