Dzimšanas gads: 1990

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot Ventspils novada pašvaldības aplikāciju ērtai saziņai (un ne tikai) starp novada pašvaldību un iedzīvotājiem, kur būtu iespēja ērti sekot līdzi pašvaldības dienas kārtībai, gan ziņot par aktuāliem jautājumiem, praktiskām nepieciešamībām utt.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Uzskatu ka pašvaldībai jāstrādā visu iedzīvotāju labā, ne kādu konkrētu grupu, nozaru vai grupējumu labā. Tādēļ atsakos nosaukt 2 prioritāras grupas.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Investīcijas viedajās tehnoloģijās (apgaismojums, drošība, siltumapgāde, saziņa, vides tīrība, utt.) - pagastu centros un perifērijā.
Investīcijas pašvaldībai piederošajos ceļos - pagastu centros un perifērijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Ventspils Augstskola 2015 Inženierzinātņu profesionālais maģistrs
Augstākā Ventspils Augstskola 2012 Inženierzinātņu bakalaurs
Vidējā Ventspils 4. vidusskola 2009 Vispārējā izglītība
Pamata Užavas pamatskola 2006 Pamatziglītība
Darbavieta Amats
SIA "Užavas alus" elektrisko iekārtu speciālists
Jaunumi