Dzimšanas gads: 1986

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Panākt pašvaldības struktūrvienību un institūciju savstarpēju jēgpilnu un mērķtiecīgu komunikāciju un sadarbību, vienlaikus izslēdzot nevajadzīgas birokrātiskas darbības, kas bremzē pašvaldības darbu un padara to lēnu arī uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Prioritāri atbalstītu iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanu, līdz ar to atbalsts uzņēmējiem, komunālo pakalpojumu efektivitātes celšanā un jēgpilns, mērķtiecīgs atbalsts tiem, kuri nonākuši grūtībās, neatkarīgi no statusa un vecuma.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kultūras nama būvniecība Vārves pagastā, nodrošinot kvalitatīvu amatiermākslas darbību, jo Vārve ir pagasts ar pieaugošu jaunās un vidējās paaudzes iedzīvotāju skaitu un plašu amatierkolektīvu skaitu, turklāt ar potenciālu attīstīties ekonomiski.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Juridiskā koledža 2009 Personāla speciālists
Vidējā Ventspils vakara vidusskola 2006 Vidējā
Darbavieta Amats
SIA "VNK Serviss" struktūrvienības vadītājs
Ventspils novada pašvaldība Dzīvokļu komisijas loceklis
Biedrība "Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vāruve"" Valdes priekšsēdētājs
Jaunumi