Dzimšanas gads: 1976

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Mūsu novadā es noteikti gribētu starp iedzīvotājiem un pašvaldību “uzbūvēt" ērti pieejamu, stabilu un produktīvu veiksmīgas komunikācijas tiltu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vēlos panākt, lai pašvaldība atbalsta to sabiedrības grupu vai nozari, kurai tajā brīdi prioritāri visvairāk nepieciešams atbalsts pastāvēšanai vai izaugsmei, un, kas iet roku rokā ar pašvaldības attīstības koncepciju.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Manas prioritātes pašvaldības investīcijām būs vērstas uz pašvaldības pakalpojumu infrastruktūras attīstību, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību ikvienā novada pagastā, tai skaitā senioriem, īpaši vientuļajiem, attīstot pakalpojumus mājās.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2006 Speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija
Augstākā Rēzeknes Augstskola 1999 Ekonomikas bakalaura grāds ar kvalifikāciju tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā
Vidējā Kaunatas vidusskola 1995 Vidējā
Pamata Rēznas pamatskola 1992 Pamata
Darbavieta Amats
Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas centrs Tūrisma informācijas konsultante
Jaunumi