Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Veicināt inovāciju ieviešanu jaunatnes un tūrisma jomās, kā arī izvērst kvalitatīvas un mērķtiecīgas sabiedriskās attiecības, pašvaldības mārketingu kā atbalstu minētajām jomām.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jauniešu izaugsmi un piesaisti novadam.
Mazo uzņēmēju un mājražotāju attīstību.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Jauniešu atbalsta centru izveide (uzlabošana) ar mentoru, treneru, u.c. speciālistu piesaisti.
Novada Tūrisma informācijas Centra izveide.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā RPIVA 2006 Uzņēmumu un iestāžu vadība
Darbavieta Amats
SIA "PUUV" valdes locekle
Jaunumi