Dzimšanas gads: 1993

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Attīstīt sporta piedāvājuma klāstu, dodot iespēju jauniešiem trenēties dažādos sporta veidos, kā arī cilvēkiem visos vecumos piekopt aktīvu dzīves veidu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Lai prioritāri atbalstītu jaunās ģimenes, kā arī sniegtu jēgpilnu atbalstu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, īpašu uzmanību pievēršot preventīvajam darbam ar riska grupas jauniešiem, kā arī vientuļajiem senioriem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Piltenes centra sporta laukumā ieklāt multifunkcionālo segumu, atjaunot internāta telpas sporta nometnēm.
Ugāles ārā basketbola laukumā veikt seguma maiņu un atjaunot internāta telpas sporta nometnēm.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Juridiskā koledža 2015 Tiesību zinātnes, pirmā līmeņa augstākā
Vidējā Piltenes vidusskola 2012 Vidējā
Darbavieta Amats
bezdarbnieks
Jaunumi