Dzimšanas gads: 1966

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Nepieciešams mainīt Ventspils novada kultūras darba organizācijas modeli.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalsts uzņēmējiem un jaunajām ģimenēm.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ēku energoefektivitātes projekti pagastos, kultūras, izglītības (tai skaitā interešu, profesionālās ievirzes un mūžiglītības) kvalitātes celšana un pieejamības veicināšana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1992 Tautas mūzikas instrumentu specialitāte
Darbavieta Amats
Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola direktore
Jaunumi