Dzimšanas gads: 1987

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Es vēlos lietderīgi pilnveidot un sakārtot novada kultūras infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu, izvērtējot, lai ieguldījumi būtu jēgpilni un laikmetīgi, bet kultūras mantojumu respektējoši.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vēlos panākt, lai pašvaldība priotitāri atbalstītu izglītības, sporta un kultūras nozari, kā arī veicinātu senioru un vecākās paaudzes socializāciju un aktīvu dzīvesveidu, jo, ieejot "sudraba ekonomikā", tas ir sabiedrības kvalitātes priekšnoteikums.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Manas prioritātes ir apgaismojuma sakārtošana novada perifērijā un ceļu infrastruktūras uzlabošana visā novada teritorijā, izvērtējot prioritātes atkarībā no apdzīvojuma blīvuma, kā arī uzņēmējdarbības potenciāla.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2012 Teoloģija un reliģijas zinātne, maģistrs
Vidējā Ventspils 1. ģimnāzija 2006 Vidējā
Darbavieta Amats
Ventspils novada pašvaldība Tautas nama vadītāja
LELB Usmas draudze Padomes locekle
Jaunumi