Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Mārupes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Sakārtot vidi – sākot no atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanas, tai skaitā piekrastē, līdz dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai, kā arī tūristu piesaistei. Lībiešu kultūras mantojuma saglabāšana un uzturēšana
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Prioritāri jādomā par ģimenēm ar bērniem, kā arī jāspēj vairāk izprast ikvienas sabiedrības grupas iespējas un vajadzības novadā, tādēļ atbalsts NVO un vietējo kopienu attīstībai no pašvaldības puses ir būtisks, lai veidotos jēgpilns dialogs.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Vides un sadzīves sakārtošanā novadā ietilpstošajā Lībiešu krasta ciemu teritorijā un piekrastes teritorijās, kā arī dabas daudzveidības un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, kopšanā un popularizēšanā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Tartu Universitāte 2005 Somugristika un igauņu filoloģija
Darbavieta Amats
SIA "PIZĀ" valdes priekšsēdētāja
Jaunumi