Dzimšanas gads: 1963

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Viedo ciemu attīstība jebkurā novada ciemā, kur iedzīvotāju kopienas ir gatavas vai ieinteresētas savas ieceres īstenot.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sadarbībā ar biedrību “Popes muiža”, nonākt pie ilgtspējīgas Popes muižas ēku turpmākās attīstības stratēģijas, uzsākot tās īstenošanu.
Stiklu ciems - neizmantoto ēku turpmākās izmantošanas risinājumu atrašana.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Divi projekti, abi atrodas ārpus attīstības centriem, bet ar labu attīstības perspektīvu. Zivju ceļš uz Engures upes pie Ugāles dzirnavām un gājēju – velosipēdistu taka Lībiešu krastā pa bijušā mazbānīša dzelzceļa trases vietu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1986 Agronomija, maģistrs
Vidējā Alsungas vidusskola 1981 Vidējā
Pamata Pāvilostas 8-gadīgā skola 1979 Pamata
Darbavieta Amats
Ventspils novada pašvaldība domes priekšsēdētāja vietnieks
Latvijas Pašvaldību savienība, Piekrastes pašvaldību apvienība valdes priekšsēdētāja vietnieks
Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" pašvaldības pārstāvis valdē
Ventspils Augstskola pašvaldības pārstāvis padomieku konventā
z/s "Muižkalni" īpašnieks
Biedrība "Etniskais kultūras centrs "Suiti"" pašvaldības pārstāvis valdē
Jaunumi