Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Veikt funkciju auditu, ieviest darbinieku novērtēšanu, lai veidotu efektīvu administrāciju, atalgojumu samērojot ar veikto darbu. Izbeigt sistēmu, kur politiska lojalitāte varai dod iespēju turēties amatā, bet strādāt neprofesionāli. Motivēt pārējos.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Ģimenes ar bērniem, kā arī mazos un vidējos uzņēmējus, jo veiksmīgi uzņēmēji, jaunās ģimenes, kuras dzīvo novadā, ir pamats arī pārējo sabiedrības grupu, tai skaitā senioru labklājībai un sociālekonomiskajai attīstībai.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Dzīvojamā fonda atjaunošanā pagastos (arī energoefektivitātes paaugstināšanā), piemēram, Tārgalē, Ugālē. Ceļos uz perifērijām (piejūru), kur ir apdzīvotība vai uzņēmumi, kā arī pagasta centros, kur ir potenciālas apbūves teritorijas.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2004 Politikas zinātne
Vidējā Ugāles vidusskola 1998 vidējā
Darbavieta Amats
Biedrība "SIETS" valdes priekšsēdētāja
Biedrība "POPES MUIŽA" valdes locekle
Ventspils novada dome deputāte
Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas zinātņu fakultātes laborante
Jaunumi