Dzimšanas gads: 1969

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ropažu novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot efektīvu un racionālu pārvaldi jaunajā novadā, nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalsts bērniem un senioriem - kvalitatīva un pieejama visa veida izglītība, sociālais atbalsts, iespējas aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1) Pansija, aprūpes centrs senioriem (perifērijā - Upeslejas).
2) Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība vai esošo paplašināšana - visa novada teritorijas lielākajās apdzīvotajās vietās (gan centrs, gan perifērija)
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa augstskola Turība 2010 Profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē, kvalifikācija - valsts pārvaldes uzņēmumu un iestāžu vadība
Augstākā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija 1996 Bakalaura grāds mūzikā
Darbavieta Amats
Stopiņu novada dome Domes priekšsēdētāja
Jaunumi