"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Indulis Jankovskis 1968 LR Saeima
2. Pāvels Sereda 1988 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
3. Helēna Geriloviča 1956 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
4. Pāvels Goroškovs 1982 SIA ''KGP Group''
5. Ludmila Rjazanova 1965 LSEZ ''Lauma Fabrics'' SIA
6. Gaļina Skorobogatova 1966 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
7. Kristīna Jablonska 1979 Baltijas Starptautiskā akadēmija Liepājas filiāle
8. Gints Kapenieks 1962 Privātprakse
9. Anna Illiša 1982 Liepājas 3. pamatskola
10. Viktorija Borina 1981 Latvijas Zvērinātu advokātu Padome
11. Elīna Antoņuka 1969 Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde ''Stārķis''
12. Jeļena Osipova 1980 Labdarības un kultūras centrs FENIKS
13. Jekaterina Žeigure 1984 SIA ''Aromāts''
14. Nadežda Jurčenko 1992 Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola
15. Natalija Tkačenko 1964 SIA ''LDZ CARGO'' Liepājas kravu termināls
16. Aija Tēraude 1988 Ģimenes ārsta prakse
17. Kristīne Kleinšmite 1976 SIA ''Sieviešu sporta klubs''
18. Sintija Sveile 1990 SIA ''Nikol Djumon''
Jaunumi
Partijas programma
“Saskaņa” Sociāldemokrātiskā partija

2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanas.

Priekšvēlēšanu programma.

Mēs ticam Liepājas nākotnei!

Liepājā katrs cilvēks ir vērtība! Mūsuprāt, Liepājas nākotne – tā ir labklājības līmeņa paaugstināšana, infrastruktūras attīstība, jaunu darbavietu izveide. Mēs esam gatavi strādāt, ņemot vērā liepājnieku idejas, intereses un atbalstu. Esam pārliecināti, ka tādi jautājumi kā sociālais taisnīgums, iedzīvotāju labklājība, atbalsts ģimenēm ir svarīgi katram liepājniekam, jo katru dienu ar tiem saskaramies. Sašķeltība un savstarpējā neuzticēšanās to nekādi neveicina.


LABKLĀJĪBA, VESELĪBA UN DROŠĪBA
Pašvaldības budžetā prioritāte - sociālajiem jautājumiem!
Skolēniem un pensionāriem paplašināsim sabiedriskā transporta bezmaksas izmantošanu.
Attīstīsim sociālā atbalsta programmas mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Nodrošināsim veselības apdrošināšanas polises ārstniecības personālam.
Veiksim pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu, līdzfinansēsim novecojušo liftu nomaiņu 9-stāvu mājās.
Panāksim vides aizsardzības īpašu prasību ievērošanu Liepājas ostas teritorijā, kā arī mazināsim gaisa piesārņojumu.
Izveidosim veco ļaužu sociālo aprūpes, cilvēku ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas centru.
Izveidosim Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Psiholoģiskās krīzes centru, kas sniedz neatliekamu psiholoģisko palīdzību krīzes situācijās.
Atbalstīsim cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
Īpašu uzmanību pievērsīsim veselības pakalpojumu pieejamībai Liepājā.
Pašvaldības policijas prioritāte - vairāk palīdzēt, nevis sodīt.

PAŠVALDĪBA UN IEDZĪVOTĀJI
Stiprināsim indivīda un sabiedrības lomu pašvaldībā.
Samazināsim liepājnieku nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vienīgajam mājoklim.
Nepieļausim finanšu līdzekļu nepamatotu izlietošanu.
Izvērtēsim pašvaldībai piederošo SIA “Liepājas Enerģijas” 39% kapitāldaļu atsavināšanas nepieciešamību.
Stiprināsim pašvaldības sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.
Maksimāli izmantosim uzņēmēju intelektuālo resursu jaunu darbavietu radīšanai.
Atbalstīsim nodarbinātības programmas.
Sekmēsim digitālo resursu izmantošanas pieejamību un kompetenču pilnveidošanu.
Ierosinājumi, kuri guvuši vairāk par tūkstoti liepājnieku parakstu, tiks izskatīti Liepājas domes sēdē.

IZGLĪTĪBA
Pakāpeniski nodrošināsim brīvpusdienas skolu audzēkņiem līdz 9. klasei.
Nodrošināsim Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu labiekārtošanu un vietu skaitu palielināšanu.
Palielināsim līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Nodrošināsim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes organizētās bezmaksas vasaras bērnu nometnes.
Turpināsim bezmaksas valsts valodas kursu programmu strādājošiem.


UZŅĒMĒJDARBĪBA
Atbalstīsim investoru aktīvāku piesaisti un veicināsim jaunu uzņēmumu izveidi darbavietu radīšanai.
Attīstīsim e-pārvaldes pakalpojumus.
Dibināsim kapitālsabiedrību kurortoloģijas kompleksa izveidei un attīstībai, tādējādi veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un papildus veselības aprūpes pieejamību.
Nodrošināsim lielāku atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Rūpēsimies, lai Liepājas SEZ darbībā vairāk tiktu ievērotas pilsētas iedzīvotāju intereses.
Veicināsim sadarbību ar Dienvidkurzemes novadu.

LABIEKĀRTOŠANA
Rūpēsimies par pilsētas labiekārtošanu.
Nodrošināsim grants ceļu un ietvju sakārtošanu.
Turpināsim attīstīt bērnu rotaļlaukumu izveidi.
Mainīsim līdzšinējo kārtību sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.
Turpināsim ierīkot suņu pastaigu laukumus.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS
Atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību sadarbību.
Atbalstīsim sporta skolas un klubus bērniem, neatkarīgi no sasniegumiem.
Popularizēsim Liepāju, piesaistot tūristus un investorus.
Pielāgosim Liepājas ezeru atpūtas mērķiem un ierobežosim zvejnieku tīklu izvietošanu.
Izveidosim jaunus tūrisma objektus.

Mēs esam pārliecināti, ka tiem “Saskaņas” deputātiem, kuri tiks ievēlēti, tas būs pa spēkam. Mūsuprāt, katram cilvēkam goda lieta ir ne tikai sajust netaisnību, bet arī spēt pret to nostāties. Redzēt netaisnību un neko nedarīt – tas nozīmē - pašam tajā piedalīties.

Mēs ticam Liepājas nākotnei!