Dzimšanas gads: 1972

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Turpināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jauniešu piesaisti novadam.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Skeitparka izveide Skrundas pilsētā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Skrundas 42. profesionāli tehniskā vidusskola 1990 Namdaris, galdnieks
Darbavieta Amats
SIA "Ivo Auto" Valdes loceklis
I/K "Ivo Auto plus" Īpašnieks
Jaunumi