Dzimšanas gads: 1978

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Nodrošināt, lai novadā esošie sociālie pakalpojumi būtu līdzvērtīgi pieejami visā novada teritorijā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Seniori, ģimenes ar bērniem un cilvēki ar īpašām vajadzībām.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem, jaunām ģimenēm ar maziem bērniem sabiedriski nozīmīgām vietām un publiskajiem objektiem.
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Kristīgā akadēmija 2020 Sociālais darbs
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola 2003 Biznesa vadība
Darbavieta Amats
Ķekavas novada pašvaldība Sociālā dienesta vadītāja
Jaunumi