Dzimšanas gads: 1988

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Bērnu aktivitāšu laukumu izbūve un attīstība visā novada teritorijā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalsts uzņēmējiem, kas stimulētu biznesa attīstību un radītu jaunas darba vietas.
Atbalsts bērnu un jauniešu sportam, izaugsmei un jaunu speciālistu piesaistei, lai nodrošinātu pēc iespējas daudzveidīgāku vispārējo amatieru sporta kultūru novadā.

3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ilgspējīgas attīstības projekti – atkritumu šķirošanas punktu attīstība visa novada teritorijā, galvenokārt, privātmāju ciematos kā arī novada centros.

Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2014 Maģistrs Diplomātijā
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2010 Bakalaurs starptautiskajās attiecībās- Eiropas studijas
Darbavieta Amats
students
Jaunumi