Dzimšanas gads: 1957

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Daugavas piekrastes potenciāla attīstība visa novada teritorijā un investīciju piesaiste uzņēmējdarbības, atpūtas un tūrisma izaugsmes veicināšanai.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbildīgi virzīt darbu, lai jaunajam apvienotajam novadam izveidotu vienotu sabalansētu attīstības stratēģiju un infrastruktūras sakārtošanas programmu turpmākai ekonomiskai izaugsmei, balstoties uz iedzīvotāju interesēm.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ģimenes ar bērniem un NVO sektoru, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils pedagoģiskais institūts 1980 Fizikas, matemātikas vidusskolas skolotājs (Mg.Paed.)
Darbavieta Amats
Aizkraukles novada pašvaldība Domes priekšsēdētājs
Vidzemes partija Valdes loceklis
Zemgales Plānošanas reģions Attīstības padomes loceklis
Aizkraukles novada pašvaldība Domes deputāts
Jaunumi