"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Daiga Mieriņa 1969 Carnikavas novada dome
2. Adrija Keiša 1962 Ādažu novada dome
3. Genovefa Kozlovska 1959 Carnikavas novada dome
4. Edvīns Šēpers 1956 Ādažu novada dome
5. Gatis Miglāns 1984 Carnikavas novada dome
6. Edmunds Plūmīte 1971 Eddi, SIA
7. Sandra Bukovska 1975 SIA Brīvā Austras skola
8. Eva Odziņa 1966 Carnikavas novada dome
9. Laimonis Daugavietis 1950 Carnikavas novada dome
10. Edgars Pudzis 1985 SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
11. Aldonis Lūkins 1969 Carnikavas novada dome
12. Raivis Pauls 1987 Carnikavas pamatskola
13. Sandra Krūma 1981 Ādažu BJSS
14. Gunārs Dzenis 1972 Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss
15. Pēteris Kalniņš 1964 SIA “Inženiercentrs komforts”
16. Antra Krasta 1967 Carnikavas novada pašvaldība pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”
17. Ivars Sīmanis 1958 SIA ĀDAŽU-PROJEKTS
18. Kristīne Kalnozola 1982 SIA Brīvā Austras skola
Jaunumi
Partijas programma
Latvijas Zemnieku savienības
2021.gada pašvaldību vēlēšanu Ādažu novadā
PROGRAMMA
JAUNIE ĀDAŽI

Mūsu pieredzējusī, zinošā un spējīgā komanda ar ilgtermiņa redzējumu un darbības vērienu ir izstrādājusi programmu jaunā Ādažu novada izveidošanai un kvalitatīvai darbības uzsākšanai, kas nodrošina apvienoto Ādažu un Carnikavas pagastu izaugsmi kā vienotam un spēcīgam novadam Rīgas reģionā un Latvijā kopumā
Jaunajiem Ādažiem ir jāņem labākais no abiem esošajiem pagastiem un jāievieš vienotā un līdzsvarotā pašvaldības pārvaldībā
Mēs darīsim visu, lai Jaunie Ādaži attīstītos kā unikāla vieta Rīgas reģionā un Latvijā kopumā
Mūsu komandas darbības virzieni Jauno Ādažu ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai:
Ciemu infrastruktūras un pakalpojumu līdzsvarota attīstība hešt. katrsciemssvarīgs
Būtiskākie paveicamie darbi:
- ieguldīsim līdzekļus labu ceļu, sabiedriskā transporta un veloceliņu izveidošanā, tai skaitā atjaunojot vai izbūvējot ciemu centrālās ielas un to savienojumus ar novada centriem, tai skaitā autoceļu A1, P1 sakārtošana un aprīkošana
- ieviesīsim līdzdalības budžeta veidošanas principus, vismaz 10% no pašvaldības ikgadējo investīciju budžeta ieguldot konkrētos ciemos
- turpināsim pretplūdu pasākumu īstenošanu
Kvalitatīvu un daudzveidīgu publisko pakalpojumu, atbalsta veidu iedzīvotājiem nodrošināšana hešt. ērtadzīvenovadā
Būtiskākie paveicamie darbi:
- pakāpeniski nākošo četru gadu laikā nodrošināsim īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā
- nodrošināsim dienas centra atklāšanu Ādažos un sociālās aprūpes centra atklāšanu Carnikavā
- nodrošināsim pieejamu un skaidri saprotamu sociālo pakalpojumu klāstu katra vajadzībām
- sadarbībā ar apdrošināšanas uzņēmumiem ieviesīsim novadnieku veselības apdrošināšanu
Veiksim būtiskus ieguldījumus izglītības un sporta sistēmas attīstībā novadā:
- pabeigsim Carnikavas pamatskolas pārbūvi un uzlabosim infrastruktūru Ādažu vidusskolā
- paaugstināsim pedagogu profesionālo labsajūtu - darba vide, konkurētspējīgs atalgojums veselības apdrošināšana
- pakāpeniski jānodrošina bezmaksas pusdienas un bezmaksas transports izglītojamajiem
- paplašināsim un uzlabosim pirmsskolas izglītības iestāžu tīklu, tai skaitā izveidojot jaunas PII Baltezerā un Kalngalē
- nodrošināsim jauniešu iniciatīvu īstenošanu
- atjaunosim divus stadionus – Carnikavā un Ādažos, kā arī veidosim lokālus sporta laukumus ciemos
- pastiprināsim Ādažu sporta skolas attīstību ar spēcīgu filiāli Carnikavā, nodrošinot bezmaksas sporta izglītību novada bērniem un jauniešiem
Jaunajos Ādažos jānodrošina pieejami veselības aprūpes pakalpojumi novada iedzīvotājiem, tādēļ nodrošināsim Ādažu slimnīcas stiprināšanu un pakalpojumu paplašināšanu ar filiāli Carnikavā. Iedzīvotājiem jābūt pieejamam pietiekamam ģimenes ārstu skaitam, diennakts stacionāram un traumpunktam, ātrās palīdzības dienesta punktam un rehabilitācijas pakalpojumu centram
Uzņēmējdarbības, dzīves telpas un kultūrvērtību attīstība novadā hešt.videizaugsmei
Būtiskākie paveicamie darbi:
- turpināsim pašvaldības ieguldījumus uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā, tai skaitā inženierapgādes tīklu un ceļu nodrošināšanā un izmantosim pašvaldību īpašumā esošos nekustamos īpašumus iedzīvotāju uzņēmīguma attīstīšanai
- attīstīsim ūdensmalas, radot kvalitatīvu dzīves telpu un iespēju tūrisma pakalpojumu attīstībai
- veicināsim dzīvojamā fonda attīstību, pašvaldības dzīvojamo platību izveidi
- izveidosim infrastruktūru dažāda vecuma un interešu grupu līdzdarbībai un sadarbībai Ādažu vecajā pagastmājā un Amatu māju Carnikavas ciema Blusās
- sakārtosim un uzlabosim publisko ārtelpu gan Ādažos, gan Carnikavā, kā arī ciemos, tai skaitā turpināsim ieguldījumus piekrastes labiekārtošanā
Attīstīsim Ādažu kultūras centru ar spēcīgām filiālēm abos novados, nodrošināsim ikgadēju bezmaksas kultūras programmu, tai skaitā Nēģu svētki, Gaujas svētki, Zvejnieksvētki, u.c. Veiksim ieguldījumus Carnikavas parkā un Alderu parkā, Plostnieku muzeja un Lāčplēša ordeņa kavalieru stēlas izveidošanā Ādažos.
Turpināsim saglabāt nēģu zvejas tradīcijas
Jauno Ādažu pārvaldes sistēmai ir jābalstās principos – efektīva, iekļaujoša un caurspīdīga, tādēļ veidojot jaunās pašvaldības pārvaldības modeli:
- pašvaldībai jāatsakās no neraksturīgu funkciju izpildes
- pašvaldības pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem pagastu centros un iespēju robežās arī ciemu kopienu centros
Jaunie Ādaži – jaudīgs novads Latvijā!
Ar pilnu programmu var iepazīties mūsu mājaslapā internetā jaunieadazi.lv, kā arī aicinām sekot aktualitātēm mūsu lapā sociālajā tīklā Facebook: Jaunie Ādaži