Dzimšanas gads: 1983

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Kādēļ es būšu labs, pilsētniekiem noderīgs deputāts?
Savu jomu pārzinu teorētiski, praktiski, profesionāli un personiski. Esmu ilgstoši strādājusi izglītības jomā, pārzinu izglītības procesus un izglītojamo vajadzības detalizēti.
2 Kāda, manuprāt, būtu ideālā Rīga?
Iedzīvotājiem, viņu vajadzībām un interesēm piemērota. Tāda, kur bērnu dārzi, skolas ir pieejamas visiem, ar kvalitatīvu izglītības piedāvājumu un augsta līmeņa pedagogiem. Tāda, kur bezdarbā nonākušais, spētu īsā termiņā pārkvalificēties.
3 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt pilsētā?
Sakārtot bērnu auklēšanas, izglītošanas un interešu izglītības pieejamības jautājumus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2018 Doktora studiju programma Socioloģijā (doktora grāda pretendents)
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Maģistra grāds socioloģijā
Augstākā Latvijas Universitāte 2005 Bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē
Darbavieta Amats
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Projektu nodaļas vadītāja
Latvijas Universitāte Investīciju piesaistes vadošais eksperts
Latvijas Zinātņu akadēmija Baltijas jūras reģiona zinātņu akadēmiju sadarbības koordinators (brīvprātīgais darbs)
Biedrība "Kultūru komunikācijas centrs CultureCom" Valdes locekle
Jaunumi