Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Valmiera

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1993 Maģistra grāds Agronomijā
Darbavieta Amats
Latvijas Zemnieku savienība Valdes loceklis
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Franču Pamatzināšanas
Vācu Pamatzināšanas
Jaunumi