Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Mana dzīves pieredze, zināšanas un starptautiskie sakari ir kā pamats, lai izvirzītu savu kandidatūru Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Manas prioritātes kā “konservatīvi zaļajam” būs drošība un ģimene, bet izaicinājums – lauksaimniecība un, protams, atgādināt ES Pamathartas 1. pantu – Par cieņu un pamatvērtībām.
Savā politiķa profesionālajā darbībā esmu skrupulozi pētījis ikvienu jautājumu, pie kā strādāju un apņemos šādu pieeju īstenot, atbildīgi darbojoties Eiropas Parlamentā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Manas prioritātes ir ģimene, drošība, lauksaimniecība, kā arī vides jautājumi.
Darbs EP ir efektīvs tikai tad, ja izdodas iegūt domubiedru atbalstu. Manas stiprās puses ir vēlme un prasmes sadarboties. Iesaistīšos attiecīgajās komitejās, kā arī veidošu personiskus kontaktus ar politisko domubiedru grupām, tādejādi rodot atbalstu savām iniciatīvām minēto prioritāšu īstenošanā.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Brexit būs izaicinājums, kas ievadīs nākamo piecgadi. Tas būs ES vienotības pārbaudījums, ietekmējot arī ES pamatbrīvības.
Eiropas dienas kārtībā būs vides un klimata pārmaiņu jautājumi, drošības stiprināšana, finanšu sektora stabilitātes nodrošināšana, bet ne tikai.
Domāju, ka iezīmēsies maksimālisma apziņa, politiski aktīva kļūs t.s. “millennium” paaudze, kas lietas redz atšķirīgi no ierastā. Pieļauju, ka pieaugs dalībvalstu apziņa par nacionālās identitātes saglabāšanu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2003 Mg.sc.educ. Izglītības un sporta darba speciālists
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1991 Mg.sc.ing. Inženieris ķīmiķis - tehnologs
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Saeima Deputāts
Latvijas Olimpiešu klubs Valdes loceklis
Latvijas Zaļā partija Valdes loceklis
Latvijas Olimpiskā komiteja Viceprezidents
Latvijas Olimpiskā akadēmija Senators
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Labi
Jaunumi