Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Esmu sevi pierādījusi kā nopietna, uzticāma un veiksmīga zinātnisku un uzņēmējdarbības projektu virzītāja un īstenotāja, kurai piemīt iniciatīva, atbildība un starpdisciplinārs redzējums vairāku sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanā.
Iegūtas zināšanas un uzkrāta praktiska pieredze darbā gan aktīvā uzņēmējdarbībā, gan valsts pārvaldē, ļaus sniegt būtisku ieguldījumu zinātniskos pētījumos balstītās likumdošanas iniciatīvu izstrādē, efektīvās tautsaimniecības, izglītības un zinātnes politikā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
1.Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un investīciju klimatu Latvijā. Pilnveidot likumdošanas iniciatīvu un normatīvo aktu bāzi, radot labvēlīgu vidi visa veida komercdarbības attīstībai. Atbalstīt mūsu tirgus specifiskās iespējas “Made in Latvia”.
2.Veicināt zinātnes attīstību un pētniecības rezultātu pārnesi uzņēmējdarbībā, kā arī izglītības eksportu un Latvijas pievilcīgu ārvalstu studentiem.
3.Vairot uzticību un ticību Latvijas valstij, tās politiķiem un valsts attīstības nākotnei kopumā!
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Vienota Eiropa ar stiprām nacionālām valstīm, stipriem reģioniem! Es ticu apvienotās Eiropas projektam un uzskatu, ka Eiropai ir jākļūst tuvākai cilvēkiem! Eiropai jākļūst nevis birokrātu un tehnokrātu savienībai, bet tieši cilvēku savienībai, jāatbilst cilvēku vēlmēm un vajadzībām. Eiropai ir jāieņem līdera pozīcijas pasaules ekonomikā, uzlabojot cilvēku ikdienas dzīves apstākļus un efektīvi risinot eiropeiešiem svarīgākas problēmas.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Sanktpēterburgas Valsts Universitāte 2010 Ontopsiholoģija
Augstākā Latvijas Universitāte 2003 Dr. paed. pedagoģijā
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 1998 Maģistra grāds pedagoģijā
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1993 Ķīmiķa-tehnologa kvalifikācija
Vidējā Rīgas Komercskola 1996 Komercizglītība un ekonomika
Vidējā Dobeles 2. vidusskola 1988 Vispārējā
Darbavieta Amats
SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts” Valdes priekšsēdētāja
SIA “CREATURA Scientific Consulting” Valdes locekle
SIA “European Privacy Compliance” Valdes locekle
A/S "Lights” Valdes priekšsēdētāja
SIA “Invest in Latvia!” Valdes locekle
Biedrība “Baltijas Ontopsiholoģijas Asociācija” Valdes locekle
Valoda Līmenis
Latviešu Izcili
Angļu Teicami
Vācu Ļoti labi
Itāļu Ļoti labi
Jaunumi