Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Amatas novads

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Policijas akadēmija 2007 Mg.iur. profesionālā studiju programma “Tiesību zinātne”, specializācija “Valststiesības”
Augstākā Latvijas Valsts Universitāte Juridiskā fakultāte 1993 Tiesību zinātne
Vidējā Rīgas 45.vidusskola 1987 Vispārējā
Darbavieta Amats
Vidzemes plānošanas reģions Administrācijas vadītāja
Amatas novada dome Deputāte,Sociālo, veselības un ģimenes jautājumu komitejas vadītāja
Rīgas Tehniskā Universitāte Cēsu filiāle lektore
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Sarunvalodas līmenī
Jaunumi