Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Daugavpils

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1994 Bioloģijas doktors
Augstākā M.Lomonosova Maskavas valsts universitāte 1991 Aspirantūra
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskais institūts 1988 Bioloģijas un lauksaimniecības pamatu skolotājs
Darbavieta Amats
Daugavpils Universitāte Prorektors, profesors
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Sarunvaloda
Vācu Sarunvaloda
Jaunumi