"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Izglītība Darba vieta Anketa Soc.tīkli
Nils Ušakovs 1976 Augstākā Rīgas dome,
Priekšsēdētājs
Andris Ameriks 1961 Augstākā Rīgas dome,
Deputāts
Boriss Cilevičs 1956 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāts
Regīna Ločmele-Luņova 1966 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāte
Valērijs Kononovs 1970 Augstākā Daugavpils pilsētas dome,
Deputāts, Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ausma Cimdiņa 1950 Augstākā Latvijas universitāte,
Profesore
Jānis Krišāns 1960 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāts
Zenta Tretjaka 1960 Augstākā "Saskaņa" Sociāldemokratiskā partija,
Valdes locekle
Aleksandrs Jakimovs 1961 Augstākā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija,
Zvērināts advokāts
Gaļina Skorobogatova 1966 Augstākā Liepājas A. Puškina 2. vidusskola,
Skolotāja
Aleksejs Medvedevs 1983 Augstākā Ventspils pisētas dome,
Administratīvās komisijas loceklis
Jeļena Toca 1959 Vidējā Garkalnes novada dome,
Izpilddirektore
Inese Tenberga 1980 Augstākā Latvijas Neatkarīgo Arodbiedrību Konfederācija "LNAK",
Padomes locekle
Veronika Beluza 1992 Augstākā Rīgas Sociālais dienests,
Galvenā speciāliste lietvedības jomā
Grigorijs Zubarevs 1951 Augstākā SIA Politiskas konsultācijas prakse "Image-case",
Dibinātājs, Valdes loceklis.
Andris Morozovs 1982 Augstākā Kustība "Par Sportisku Sabiedrību",
Valdes priekšsēdētājs
Jaunumi
Partijas programma
Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” ir pilntiesīga Eiropas Sociālistu partijas dalībniece. Mūsu programma Eiropas Parlamenta vēlēšanās un mūsu solījumi balstās uz “Saskaņas” programmu un Eiropas Sociālistu partijas (ESP) manifestu. Mūsu panākumu ķīla, lai izpildītu šos solījumus, ir darbs vienā lielā komandā – kopā ar sabiedrotajiem no 33 Eiropas sociāldemokrātu, sociālistu un leiboristu partijām.

Eiropas Parlamentā “Saskaņas” vēlētāji būs nevis atstumti, kā tas pašlaik notiek Latvijas Republikas Saeimā, bet tiks uzklausīti un atbalstīti. Eiropas Parlamentā mūsu vēlētājus neviens nešķiros ne pēc valodas, ne pēc etniskās piederības, ne arī pēc uzskatiem.

Mūsu kandidāti ir strādājuši kopā ar Eiropas augstākā ranga kreisajiem politiķiem, tostarp premjerministriem un galvaspilsētu mēriem. Viņiem ir plaši sakari Eiropas Sociālistu partijā. Mūsu komandā ir gan zinoši Saeimas deputāti, gan pieredzējuši pašvaldību deputāti. “Saskaņas” sarakstā ir arī ilggadējie partneri no partijas “Gods kalpot Rīgai!”.

Eiropai jāatstāj pagātnē neoliberālie un konservatīvie pagātnes modeļi un jākoncentrējas uz kvalitatīvu darbavietu, veselīgas vides un sociālās drošības nodrošināšanu, kā arī tāda ekonomikas modeļa izveidošanu, kas mazina nevienlīdzību.

“Saskaņa” konsekventi aizstāvēs Eiropas Savienības pamatideju – Eiropas valstu solidaritāti, ekonomiskās attīstības un sociālās aizsardzības līmeņa izlīdzināšanu un ekonomisko integrāciju, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju pasaulē. Tikai kopīgi Eiropas valstis spēs veiksmīgi konkurēt globālajā tirgū.

Eiropai nekavējoties jāizbeidz stingrā taupības politika un jāatjauno investīcijas starptautiskajā ekonomikā, kuras tika pārtrauktas valsts budžetu konsolidēšanas dēļ.

Eiropas sociālais modelis jāpilnveido tā, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas baudīt brīvības un ekonomiskās attīstības augļus. ESP un “Saskaņa” panāks stingrāku Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādi sociālajā jomā, tostarp par minimālās algas, pensiju un pabalstu apmēra piesaisti reālajam iztikas minimumam. Mēs īpaši gādāsim, lai tiktu izskausta vīriešu un sieviešu atalgojuma nevienlīdzība.

Līdzās jau ieviestajam finanšu disciplīnas paktam ir jāizstrādā arī sociālā progresa pakts, lai dalībvalstu budžetiem obligāti tiktu piemēroti ne tikai taupības kritēriji, bet arī sociālā taisnīguma un nabadzības apkarošanas kritēriji.

Eiropas dzinējspēks ir reģioni un pilsētas. Tāpēc jāpanāk lielāks atbalsts pašvaldībām – gan sociālo funkciju nodrošināšanai, gan infrastruktūras attīstībai. Eiropas fondu finansējums pašvaldībām jānodrošina tieši, nevis caur nacionālajām valdībām. ESP un “Saskaņa” rūpēsies par Eiropas fondu atbalstītas mājokļu programmas ieviešanu jaunajām ģimenēm.

Eiropu un Latviju apdraud nacionālisti. Viņi izplata bīstamas ilūzijas un bailes. Ar to viņi gūst popularitāti Eiropas Savienība mērogā. Latvija nav vienīgā valsts, kura cieš no nacionāla, etniska vai lingvistiska naida.

Eiropas Sociālistu partija un “Saskaņa” apkaros šo sērgu visā Eiropā. Mēs cīnīsimies, lai arī Latvijā nekādi nacionālistiski, ksenofobiski, radikāli, margināli spēki nevarētu šķelt latviešus un krieviski runājošos iedzīvotājus. Mēs esam par Latviju un Eiropu, kuru stiprums sakņojas Eiropas kultūru, valodu un reliģiju daudzveidībā. Mūsu princips ir “Vienoti daudzveidībā”.

Mēs konsekventi iestāsimies par Eiropas Savienības likumdošanas stiprināšanu diskriminācijas apkarošanas jomā attiecībā uz nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, īpašu uzmanību pievēršot ne tikai principu deklarēšanai, bet arī to praktiskai īstenošanai.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada maijā ir laiks, kad pieņemt jaunu Eiropas sabiedrisko līgumu, kas aizsargā eiropiešu tiesības, veicina solidaritāti un veido Eiropu, kura garantē labāku dzīvi daudziem, nevis tikai atsevišķām grupām. ESP un “Saskaņa” nodrošinās progresu un uzlabos pilsoņu dzīvi visā Eiropā un Latvijā. Atbalstot „Saskaņu” un citas ESP ietilpstošās partijas, jūs atbalstīsiet un veidosiet labāku Eiropu.