Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ogres novads

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Mana izglītība un izpratne par finansēm un makroekonomiskajiem procesiem, svešvalodu zināšanas, lokālpatriotiskais skatījums ir labs pamats Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Parlamentā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
ASV ir brīnišķīgs eksporta tirgus Eiropas Savienībā ražotajām precēm. Jau šobrīd ES ir pozitīva tirgus bilance ar ASV. ES saražotās preces ir kvalitatīvas un pieprasītas. Ir jāturpina sarunas un jāpanāk brīvā tirdzniecība ar ASV, kas stiprinās ES ekonomiku. Tas panākams, darbojoties Starptautiskās tirdzniecības komitejā.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Paredzama Eirozonas paplašināšanās, stingrāka un vienota uzraudzība pār valsts finanšu pārvaldību, valsts budžeta veidošanu. Paredzama arī kopējā ES budžeta palielināšana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Banku augstskola 2010 Profesionālais bakalaura grāds finansēs
Darbavieta Amats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Raccoon Serviss Valdes priekšsēdētāja
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Vācu sarunvalodas
Jaunumi