Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Lepojos un izprotu mūsu kultūras vērtību nozīmīgumu Latvijā un Eiropas Savienībā. Atbalstu mūsu kultūras lielos sasniegumus un esmu pārliecināts par to saglabāšanu, finansēšanu un attīstīšanu gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Latvija ir zeme ar ļoti attīstītu kultūru. Bet mēs esam maza valsts, kas uzliek lielu pienākumu nepārtraukti rūpēties par mūsu kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu. Svarīgi ir nepārtraukti iepazīstināt citas dalībvalstis ar mūsu sasniegumiem kultūras jomās visos iespējamos veidos. Organizēt Eiropas Savienības finansējuma maksimālu piesaistīšanu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Pozitīva saskarsmes attīstība. Savstarpējā sapratne uzlabosies. Katras dalībvalsts personīgās intereses tiks veidotas domājot par parējām dalībvalstīm un Eiropas Savienības kopējām interesēm.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Teodora Zaļkalna Latvijas Mākslas Akadēmija 1980 Mākslinieks
Darbavieta Amats
MILANORIGA SIA Valdes priekšsēdētājs
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Jaunumi