Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Liepāja

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Manuprāt mana izpratne par ES kā organizāciju un Eiropas Parlamentu ir pašpietiekama, apzinoties ES kopējās vērtības, kuras veido šobrīd 28 dalībvalstis, to svarīgumu un pastāvīgu virzību uz attīstību, stiprināt demokrātiju, cilvēktiesības un vienlīdzību visās dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Tas ko es gribētu panākt, strādājot ar pārējiem jaunā sasaukuma Eiro Parlamenta deputātiem ir, veicināt nacionālo valstu vērtību saglabāšanu, jo šobrīd tas virziens, kurā ES kā organizācija bija gājusi, radīja sarežģījumus gan migrācijas jautājumos, gan sapurinājis dalībvalstis, kuras iestājas par migrācijas ierobežosanu un nacionālajām valsts vērtībām. Tas ir daļēji veicinājis jau visiem zināmo "Brexit" procesa rašanos. Darbojoties pie jauna likuma izstrādes un virzot to uz padomi.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Noteikti attīstīsies jauns politiskais virziens, ņemot vērā EP sastāva nomaiņu. Ir grūti prognozēt piecu gadu attīstību, jo to var ietekmēt, gan "Brexit" iznākums un sekas, gan to, kas šobrīd notiek citur kontinentalajā reģionā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Liepājas Universitāte 2013 1.līmeņa augstākā izglītība, sabiedrisko attiecību speciālists
Darbavieta Amats
IK 2T SERVISS Īpašnieks
Latvijas Republikas Saeima Deputāta palīgs
SIA LSEZ "RT metāls" Ražošanas vadītājs
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Vācu pamatzināšanas
Jaunumi