Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Manuprāt, Latviju ES pašlaik pārstāv tā sauktās vecās formācijas cilvēki, kuri ne tikai neatbilst laikmeta garam, bet arī nesaprot izmaiņas, kas notiek ar moderno pasauli. Pēdējos 10 gadus esmu iesaistīts uzņēmējdarbība, kas ļāva man padziļināti izprast gan mazo, gan lielo uzņēmumu problēmas, kā arī problēmas valsts pārvaldē un regulējumā. Šīs zināšanas ir pamats, lai veidotu skaidru rīcības plānu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un tādējādi uzlabotu Latvijas sabiedrības labklājību.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
1. Panākt vienādas normatīvās prasības ES uzņēmumiem, tādējādi panākot reāli brīvu un konkurētspējīgu ES tirgu, tostarp tranzīta jomā.
2. Panākt Kohēzijas fondu un citu ES fondu finansējuma palielināšanu Latvijai, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu efektivitāti un konkurētspēju ES tirgos.
3. Apturēt Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu diskriminācijas praksi platību maksājumos.

Lai to panāktu plānoju:
- aktīvi sadarboties ar līdzīgi domājošiem deputātiem,
- iesaistīties nozīmīgās komitejās.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Tuvākajā nākotnē ES sagaida daudzas problēmas gan iekšpolitikas, gan ārpolitikas ietvaros. Manuprāt, ekonomikas un imigrācijas jomā ir sagaidāms īpaši spēcīgs satricinājums. Taču laicīgi pievēršot uzmanību šiem aspektiem, iespējams novērst šīs problēmas, vai maksimāli mazināt to radītās negatīvās sekas, un atbrīvot resursus ES straujākas attīstības veicināšanai un rūpniecības konkurētspējas nodrošināšanai globālā tirgū.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2009 Inženierzinātņu maģistra grāds enerģētikā un elektrotehnikā
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2007 Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Darbavieta Amats
SIA "ENERGOSERT" Neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā
Valoda Līmenis
Latviešu brīvi
Angļu brīvi
Jaunumi