Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Jelgavas novads

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Izpratne par Eiropas Savienību, mērķtiecīgums, neatkarība un vēlme stiprināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā ir tas, kādēļ esmu izvirzījis savu kandidatūru.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Mūsu mērķis ir panākt vienlīdzīgi pozitīvus dzīves apstākļus visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Viena no manām prioritātēm ir panākt stingru labas pārvaldības principa ievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs, kas izpaužas kā cieņa pret suverēno varu, cieņa pret nodokļu maksātājiem, korupcijas riska izskaušana un atbildīga valsts līdzekļu izlietošana. Labai pārvaldībai ir jābūt stingri noteiktai un regulētai Eiropas Savienības līmenī.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Eiropas Savienībai ir jābūt laikmetīgai un elastīgai, nemainot tās vērtības, kā arī jāstiprina sava drošība, tad tā būs labāka sev un dalībvalstīm.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa augstskola Turība 2018 Profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnēs, juriskonsults
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Saeima Konsultants
SIA "Peritum" Valdes loceklis
SIA "TRATUM" Valdes priekšsēdētājs
Jaunumi