Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Jēkabpils

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Eiropas Parlamentam jākļūst jaunākam, un nepieciešami jauni cilvēki, jo jauni cilvēki ir Eiropas nākotne. Politikā esmu no 2017. gada un aktīvi aizstāvu iedzīvotāju intereses pašvaldības līmenī un šobrīd jau valsts līmenī. Uzskatu, ka varu efektīvāk aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses un mērķtiecīgāk ietekmēt ES procesus.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Mērķis – panākt vienlīdzīgi pozitīvus dzīves apstākļus visiem ES iedzīvotājiem, un tas saskan ar Eiropas Savienības attīstības 3. scenāriju – Tie, kuri vēlas vairāk, arī vairāk dara.
Jāvirzās uz tādu ES modeli, kur valstis var izvēlēties, ar kurām valstīm veidot sadarbību daudz ciešākā mērā, nekā to nosaka ierastā sadarbības kārtība.
Baltijas valstīm ir salīdzinoši neliels deputātu skaits un šāda sadarbība stiprinātu gan Latvijas, gan pārējo valstu balsis Eiropā.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Drošība būs viena no aktuālākajām tēmām turpmākos gadus. Kiberdrošība, viltus ziņas, migrācija. Jāsamazina risks, ka Savienībā var ieceļot un brīvi ceļot cilvēki, kuriem nav šādas atļaujas.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta valstu vienotībai, tomēr aktuāls jautājums būs par lielāku valstu neatkarību no ES.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Banku Augstskola 2012 Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā
Augstākā Biznesa augstskola Turība 2009 Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Augstākā Roskildes Biznesa koledža 2008 Profesionālais bakalaura grāds mārketinga menedžmentā
Vidējā Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2005 Komercdarbinieks
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Saeima Deputāts
Valoda Līmenis
Latviešu brīvi
Angļu brīvi
Jaunumi