Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Eiropas Parlamentā kā demokrātiskā organizācijā ir jābūt pārstāvētai arī jaunaja politiķu paaudzei, kas ir gatavi rīkoties un izmantot savu balsi. Man ir augstākā izglītība ekonomikā un politikā no vadošas Lielbritānijas augstskolas, pieredze valsts pārvaldē kā deputāta palīgam un ministra padomniecei, zinātkāre, neizsīkstoša enerģija, analītiska un rietumnieciska domāšana un, galvenais, degsme ietekmēt ES procesus tā, lai manai un nākamajām paaudzēm būtu pilvērtīga un nodrošināta nākotne.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Plānoju ar 150% atdevi pārstāvēt Latviju tā, lai mūsu valsts beidzot kļūtu par flagmani un līderi progresīvām un uz nākotni vērstām idejām, nevis paliktu lielo Eiropas valstu ēnā. Panākt ekonomisko solidaritāti, uzlabot mobilitāti darbaspēka pieejamībai, mazināt pilsoņu atkarību no banku sektora, veidot mērķtiecīgu un atbildīgu pret Eiropas pilsoņiem vides politiku, kā arī likt lielāku uzsvaru uz kohēzijas politiku un reģionu attīstību.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Dalībvalstīs plūst bīstamas nacionālisma vēsmas, valstu drošība (arī viedajā vidē) ir kompromitēta, kā arī saspīlējums pierobežu valstīs arvien palielinās migrācijas plūsmas. Sabiedrība noveco, un ir gaidāma ekonomiskā recesija. Pēc Breksita būs jāpieņem izšķiroši lēmumi, lai saglabātu vienotību ES, kustoties vai nu uz ciešāku intergāciju, vai lielāku valstu neatkarību. Ticu, ka Eiropiešus vairāk kas vieno, nekā šķir, un ES radīs kopsaucējus, lai spētu turēties pretī globāliem izaicinājumiem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daremas Universitāte 2017 Bakalaurs politikā, ekonomikā un starptautiskajās attiecībās
Vidējā Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 2014 Starptautiskā Bakalaurāta diploms
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Ministra padomniece
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Lietuviešu labi
Vācu sarunvalodas
Jaunumi