Izglītības līmenis: Vidējā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Ikdienā strādāju ar ES mēroga projektiem izglītības nozarē, tādējādi, veicinot jauniešu un nozares darbinieku pilnveidi caur labās prakses pārņemšanu no citiem partneriem Eiropā. Uzskatu, ka šāda starptautiska sadarbība un ES pamatmērķu īstenoša nav iespējama bez darba komandā un vienotu mērķu izpildes. Par savu galveno darba modeli izvēlos – Latvijas iedzīvotāju kopējās vīzijas un viedokļu uzklausīšanu Latvijas valstij svarīgos lēmumos, kurus pieņem Eiropas parlaments.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Neskatoties uz to, ka taisnīga attieksme ir viena no Eiropas Savienības pamattiesībām, uzskatu, ka šis jautājums Latvijas un ES kontekstā ir aktuāls arī šodien. Viens no tiem ir vecuma diskriminācija. Manuprāt, vecuma diskriminācijas mazināšana ir iespējama ar sociālo jomu un sociālo atbalstu pārskatīšanas.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Uzskatu, ka lielākā vai mazākā mērā Eiropas Savienības nākotni ir
spējīgi noteikt jaunieši, jo pēc manām domām, jaunieši ir ES nākotne.
Runājot par tuvāko piecu gadu ES attīstību, manuprāt, mainīsies vairākas
lietas: a) spēcīgāk tiks stiprinātas ES dalībvalstu saiknes un kopības izjūta
starp tām. b) ES paplašināšanās, tai pievienosies jaunas dalībvalstis. c) Ārējās drošības stiprināšana, kas būs visas Eiropas Savienības drošības garants.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” 2012 Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks, vidējā profesionālā
Darbavieta Amats
Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Projektu asistents
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Jaunumi